Cuối năm 2015 sẽ có 16,8% xã đạt nông thôn mới

Ngọc Yến

Theo Bộ NN&PTNT, dự kiến hết năm 2015, cả nước sẽ có 16,8% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 9 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Cả nước có hơn 20.000 mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả và tăng hiệu quả từ 15-20%.

Theo Bộ NN&PTNT, trong 5 năm qua, những kết quả đạt được của ngành NN&PTNT có tác động rất tích cực từ các phong trào thi đua của Bộ, đơn cử hai phong trào nổi bật nhất là “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Toàn ngành NN&PTNT chung sức thực hiện tái cơ cấu ngành, xây dựng nông thôn mới”. Các phong trào thi đua yêu nước của ngành NN&PTNT đã động viên được đông đảo công chức, viên chức, người lao động và bà con nông dân tham gia, tạo nên sức mạnh tổng hợp để toàn ngành vượt qua khó khăn, duy trì được tăng trưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng toàn ngành bình quân 5 năm (2011-2015) đạt 3,12%/năm đạt mục tiêu Đại hội XI cũng như Kế hoạch 5 năm đề ra (2,6 - 3,0%/năm); giá trị sản xuất nông lâm thủy sản tăng bình quân 3,52%/năm. Tăng trưởng của nông nghiệp đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu chung của cả nước là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo thêm hàng triệu việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản đạt 30,86 tỷ USD năm 2014, tăng 9 tỷ USD so với chỉ tiêu 21 tỷ USD đề ra, góp phần quan trọng giảm nhập siêu của cả nước. Có 10 mặt hàng đạt mức kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên gồm gạo, cà phê, cao su, hạt tiêu, điều, sắn, hoa quả, gỗ và sản phẩm từ gỗ, tôm, cá tra.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình xóa đói giảm nghèo khác được triển khai sâu rộng, nông thôn ngày càng được đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân ngày càng được cải thiện, giảm tỷ lệ hộ nghèo đói. Dự kiến, hết năm 2015 cả nước sẽ có 16,8% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân mỗi xã đạt 12 tiêu chí; có 9 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Cả nước có hơn 20.000 mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả và tăng hiệu quả từ 15-20%. Thu nhập của cư dân nông thôn tăng gấp 1,9 lần so với thời điểm 2010. Các chương trình xóa đói giảm nghèo được triển khai hiệu quả, thiết thực. Tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn giảm bình quân 1,75%/năm.

Theo Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát, bài học lớn rút ra trong nông nghiệp đó là phải dựa vào nhân dân. Tái cơ cấu nông nghiệp cũng như xây dựng nông thôn mới là những phong trào của nhân dân, do nhân dân và vì lợi ích của nhân dân. Vì thế, chúng ta cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến để nhân dân nhận thấy rõ và chủ động tích cực tham gia. Chỉ khi người dân chủ động, tích cực tham gia thì những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đề ra mới trở thành hiện thực một cách có hiệu quả.

Được biết, tại kỳ họp thứ 10 diễn ra ngày 12/11 vừa qua, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia 2016 -2020. Theo Nghị quyết, danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 bao gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có mục tiêu tổng quát là xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh, trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Mục tiêu cụ thể là đến năm 2020 số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50%; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Cũng theo nghị quyết, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có tổng mức vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước tối thiểu là 193.155,6 tỷ đồng, trong đó Ngân sách trung ương là 63.155,6 tỷ đồng; Ngân sách địa phương là 130.000 tỷ đồng.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet