Cựu Vụ trưởng ngoại hối làm Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam

Hoài Thu

Ông Nguyễn Quang Huy – Tổng Giám đốc Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, cựu Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoái hối (Ngân hàng Nhà nước) sẽ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định 658/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Huy- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam giữ chức Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam.

Ông Nguyễn Quang Huy sẽ là "tân" Chủ tịch Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam

Ông Nguyễn Quang Huy từng được biết tới là “người cũ” của Ngân hàng Nhà nước với vai trò Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối. Từ tháng 9/2014 ông Huy được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình điều động và bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam.

Đồng thời, tại Quyết định 648/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Nguyễn Văn Thạnh thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam để nhận nhiệm vụ mới.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là tổ chức tài chính Nhà nước được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chính thức hoạt động từ ngày 7/7/2000. Hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam không vì mục tiêu lợi nhuận mà nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và sự phát triển an toàn lành mạnh hoạt động ngân hàng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet