Đa dạng kênh thông tin cho người dân tộc thiểu số

Bình Minh

Người dân tộc thiểu số đang tiếp nhận thông tin qua nhiều kênh khác nhau như tivi, radio, loa truyền thanh tại thôn, bản, báo chí, đặc biệt là qua các kênh truyền thông mới như mạng Internet, điện thoại di động.

Mới đây, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã tiến hành một cuộc khảo sát, thu thập chọn mẫu với 1.000 phiếu điều tra tại 6 cộng đồng thiểu số gồm: Mông (huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai), Dao (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang), Ê Đê (huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên), M’nông (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk, và các huyện Cư Jut, Krông Nô, tỉnh Đăk Nông), Xơ Đăng (các huyện Ngọc Hồi, Đăk Tô, Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, và huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk), Kh’mer (các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, An Giang).

Cuộc khảo sát nhằm mục đích có cứ liệu cụ thể để dựa vào đó định hướng phát triển phát thanh tiếng dân tộc.

Đối tượng khảo sát gồm: nông dân, cán bộ xã, học sinh, viên chức, trong đó nông dân chiếm 60% trở lên ở 6 cộng đồng.

Kết quả khảo sát cho thấy, người dân tộc thiểu số đang tiếp nhận thông tin qua nhiều kênh khác nhau như tivi, radio, loa truyền thanh tại thôn, bản, báo chí, đặc biệt là qua các kênh truyền thông mới như mạng Internet, điện thoại di động.

Báo chí chưa phải là loại hình thông tin phổ biến của người dân tộc thiểu số bởi nhiều người chưa có thói quen đọc báo, và tỷ lệ lớn đối tượng tham gia khảo sát là nông dân.

Kênh thông tin mà người dân tiếp cận nhiều nhất là truyền hình. Tỷ lệ gia đình có tivi khá cao: Dao 83,43%, Mông 71,43%, Xơ Đăng 88%, M’nông 38%, Ê Đê 95,63%, Kh’mer 62,67%. Điều này chứng tỏ mức sống của người dân tộc thiểu số đang ngày một khá lên.

Các kênh thông tin còn lại có sự khác biệt giữa các dân tộc được khảo sát. Cụ thể, với người Xơ Đăng, sau truyền hình là radio (81%), kênh trực tiếp gồm phổ biến của trưởng thôn, trưởng bản, các đoàn thể, cán bộ lãnh đạo chính quyền, đội thông tin lưu động… (52%), loa truyền thanh xã, bản (38%), mạng Internet (16%), báo (15%).

Người M’nông cũng tương tự, kênh thông tin họ tiếp cận chiếm tỷ lệ cao thứ hai là radio (68,67%), báo chí, mạng Internet đều chiếm tỷ lệ thấp (8%), loa truyền thanh xã, bản cũng thấp (7%), kênh trực tiếp chỉ chiếm 5%. Tỷ lệ người M’nông tiếp cận Internet thấp nhất trong số 6 dân tộc được khảo sát.

Với người Kh’mer, sau tivi thì kênh có tỷ lệ tiếp cận cao thứ hai là radio (75%), tiếp đến là mạng Internet (45%), kênh trực tiếp (38,67%), loa truyền thanh xã, ấp (34,67%), cuối cùng là báo (33,33%). Tỷ lệ đọc báo ở người Kh’mer không cao so với các dân tộc khác, trong khi 92% người Kh’mer biết đọc, biết viết tiếng phổ thông, và 55,34% là viên chức và cán bộ xã trở lên. Người Kh’mer được khảo sát có tỷ lệ sử dụng Internet cao nhất trong 6 cộng đồng.

Đối với người Mông, kênh tiếp cận cao thứ hai là loa truyền thanh xã, bản (65,71%), tiếp đến là radio (42,86%), báo chí (35,14%), kênh thông tin trực tiếp (34,57%), và mạng Internet (33,14%). Tỷ lệ người Mông biết đọc, biết viết tiếng phổ thông thấp nhất trong 6 cộng đồng được khảo sát (chỉ 64,57%), nhưng số người tiếp nhận thông tin qua mạng Intenet, báo chí lại khá cao vì số người là cán bộ xã, viên chức tham gia khảo sát chiếm đến 39,13%.

Với người Ê Đê, sau truyền hình là loa truyền thanh xã, bản, kênh thông tin trực tiếp (62,5%), mạng Internet (42,5%), radio (36,35%) và báo (33,75%). Số người Ê Đê tiếp cận mạng Internet khá cao, chỉ sau người Kh’mer, trong khi đối tượng khảo sát có tới 75% là nông dân. Số liệu này cho thấy mạng Internet ở vùng khảo sát khá phổ biến, dễ tiếp cận, và đây cũng là kênh thông tin mới hấp dẫn đối với người dân.

Và với người Dao, sau truyền hình là kênh thông tin trực tiếp qua các đoàn thể, cán bộ xã, thôn, đội thông tin lưu động… (74,29%). Tiếp đến là radio (53,67%), báo chí (36,43%), mạng Internet (27,86%) và cuối cùng là loa truyền thanh xã, bản (24,29%).

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet