Đã miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan

Vạn Xuân

Chiều nay (7/4), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với bà Nguyễn Thị Doan.

Tiếp tục chương trình làm việc về công tác nhân sự, chiều nay, Quốc hội đã bỏ phiếu kín miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với bà Nguyễn Thị Doan.

Sau khi kiểm phiếu, vào lúc 14h40' chiều nay, Trưởng Ban Kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí đã công bố kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước với bà Nguyễn Thị Doan.

Theo đó, Ban Kiểm phiếu phát ra 487 phiếu, thu về 487 phiếu. Số phiếu hợp lệ là 486, số phiếu không hợp lệ là 1. Có 458 phiếu đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước với bà Nguyễn Thị Doan, bằng 92,71%.

Quốc hội vừa miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước với bà Nguyễn Thị Doan.

Ngay sau khi Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng Thư ký Quốc hội đã đọc dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước với bà Nguyễn Thị Doan.

Sau khi ông Nguyễn Hạnh Phúc đọc dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước với bà Nguyễn Thị Doan, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với 452 người tham gia, trong đó có 450 người tán thành, bằng 91,09%.

Trước đó, sáng cùng ngày, sau khi bầu được tân Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đọc Tờ trình về việc  miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với bà Nguyễn Thị Doan.

Theo Tờ trình, bà Nguyễn Thị Doan - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Doan luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nay do yêu cầu sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước và công tác cán bộ, căn cứ Điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Điều 11 Luật tổ chức Quốc hội, căn cứ Thông báo Kết luận số 03 của Bộ Chính trị, căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với bà Nguyễn Thị Doan.

Cũng trong chiều nay, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet