Đà Nẵng: 6 tháng đầu năm 2016 chưa phát hiện có tham nhũng, lãng phí!

HẢI CHÂU

Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm 2016 chưa phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng nào trên địa bàn. Đồng thời không phát hiện vụ việc lãng phí nào; không có người nào vi phạm về lãng phí và bị xử lý!

 

Sáng 9/8, kỳ họp thứ 2 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX chính thức khai mạc. Một trong những tài liệu của kỳ họp được chuyển đến các đại biểu là báo cáo 117/BC-UBND của UBND TP Đà Nẵng về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 6 tháng đầu năm 2016.

Người dân và doanh nghiệp đến giao dịch tại Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Theo báo cáo này, thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập, đã có 61/61 đơn vị với tổng số 6.426/6.433 người trên toàn TP thực hiện việc kê khai tài sản và thu nhập năm 2015. Trong trong 7 trường hợp chưa kê khai có 3 người ốm nặng đang điều trị, 2 người đang bị tạm giam và 2 người nghỉ chế độ thai sản.

“Đến nay chưa có ý kiến nào phản ảnh về việc kê khai của người có nghĩa vụ kê khai; chưa có trường hợp nào phải thực hiện việc giải trình, xác minh tài sản, thu nhập và không có trường hợp nào bị xử lý kỷ luật trong việc minh bạch tài sản, thu nhập” – báo cáo 117/BC-UBND của UBND TP Đà Nẵng cho hay.

Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm 2016, qua công tác tự kiểm tra nội bộ, hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng nào. Riêng vụ án phá rừng Cà Nhông với 8 bị can nhận và đưa hối lộ từ năm 2015 chuyển sang thì tòa quyết định hoãn xử sơ thẩm để điều tra bổ sung.

Về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, báo cáo của UBND TP Đà Nẵng cho hay, trong lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, TP đã tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 với tổng số tiền 213.860 triệu đồng; trong thực hiện việc giao quyền tự chủ theo Nghị định 130/CP và Nghị định 43/CP, ước tính trong 6 tháng đầu năm 2016, các cơ quan, đơn vị đã tiết kiệm được 14.171 triệu đồng.

Trong việc mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc, từ đầu năm 2016 đến nay đã kiểm tra phê duyệt, trình phê duyệt dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ soơ yêu cầu đối với 63 hồ sơ với tổng giá trị 86.403 triệu đồng. Kết quả đã lựa chọn nhà thầu cho 47 hồ sơ với tổng giá trị 58.319 triệu đồng.

Trong việc quản lý đầu tư và xây dựng; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, công trình phúc lợi công cộng, qua thẩm định, phê duyệt dự án trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng dự toán các công trình đã giảm 104.141 triệu đồng. Qua công tác tổ chức đấu thầu, thẩm định kết quả đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách, chào hàng cạnh tranh... đã giảm chi phí đầu tư 6.676 triệu đồng. Qua thẩm tra hồ sơ quyết toán các công trình đã giảm chi ngân sách 15.788 triệu đồng...

Từ đó, báo cáo của UBND TP Đà Nẵng về hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí trong 6 tháng đầu năm 2016 cho hay: Số vụ việc lãng phí đã phát hiện: Không; Số vụ việc đã được xử lý: Không; Số người vi phạm và hình thức xử lý: Không!

 


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet