Đà Nẵng: ANTT, ATGT không chuyển biến thì điều chuyển lãnh đạo cơ sở

HẢI CHÂU

Nếu sau 6 tháng, an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn không chuyển biến tích cực thì Đà Nẵng sẽ điều chuyển Chủ tịch xã, phường; sau 1 năm thì kiến nghị xem xét trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận, huyện và thủ trưởng các Sở, ngành.

Ngày 18/11, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa có công văn 9071/UBND-NCPC (ngày 16/11) yêu cầu Giám đốc Công an TP, Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các cấp khẩn trương xây dựng các giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại hội nghị về đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn TP ngày 6/11 (Infonet đã đưa tin).

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ (bên trái)

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các các Sở, ban, ngành liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ động phối hợp kịp thời với lực lượng Công an để đảm bảo cao nhất công tác an ninh trật tự và ATGT trên địa bàn TP. Tham mưu đề xuất và xử lý ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền trong không quá 5 ngày làm việc đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền xử lý và 10  ngày làm việc đối với các kiến nghị phải có sự tham gia của cơ quan, đơn vị liên quan.

Thủ tưởng các Sở, ban, ngành hữu quan chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND TP về việc chậm trễ trong công tác tham mưu, phối hợp khi có yêu cầu từ lực lượng Công an, gây ảnh hưởng đến hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự và ATGT trên địa bàn.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường được yêu cầu tăng cường đi thực tế cơ sở, trực tiếp tham gia (theo chế độ định kỳ và đột xuất) với các lực lượng tuần tra, kiểm soát nhằm nắm chắc diễn biến tình hình để kịp thời chỉ đạo giải quyết, hạn chế xử lý các vụ việc phát sinh trên địa bàn thông qua chế độ báo cáo. Ngoài chế độ kiểm tra đột xuất, duy trì lịch kiểm tra thực tế định kỳ ít nhất 01 lần/tháng đối với Chủ tịch UBND quận, huyện; 2 lần/tháng đối với Chủ tịch UBND các xã, phường.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Công an TP chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các ngành chức năng xây dựng chỉ số đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm đối với Thủ trưởng các Sở, ngành và Chủ tịch UBND các cấp trong việc đảm bảo an ninh trật tự, ATGT trên địa bàn.

Theo đó, từ ngày có kết luận của Thường trực Thành ủy (6/11), nếu an ninh trật tự, ATGT trên địa bàn và theo lĩnh vực được giao phụ trách không chuyển biến tích cực thì không xét thi đua, khen thưởng năm 2015 đối với các tập thể và cá nhân liên quan. Sau 6 tháng không chuyển biến tích cực thì điều chuyển Chủ tịch UBND xã, phường. Sau 1 năm không có chuyển biến tích cực thì kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận, huyện và Thủ trưởng các Sở, ngành.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở Tài chính chủ trì cùng Sở KH-ĐT và các ngành hữu quan thẩm tra các kiến nghị của Công an TP về đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí hoạt động, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định trong tháng 12. Giao Văn phòng UBND TP giúp Chủ tịch UBND TP trực tiếp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung nêu trên (kể cả chế độ kiểm tra đột xuất); tổng hợp kết quả, tham mưu Chủ tịch UBND TP kịp thời chỉ đạo xử lý các vướng mắc, phát sinh theo đúng quy định của pháp luật và kết luận chỉ đạo của Thường trực Thành ủy.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet