Đà Nẵng: Cam kết thanh, kiểm tra doanh nghiệp không quá 01 lần/năm

HẢI CHÂU

UBND TP Đà Nẵng cam kết thực hiện thanh, kiểm tra DN không quá 01 lần/năm (trừ trường hợp đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng). Đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự!

Ngày 19/9, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, đai diện lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh vừa ký với ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) bản cam kết về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp (DN).

Đà Nẵng: Cam kết thanh, kiểm tra doanh nghiệp không quá 01 lần/năm - ảnh 1
Lãnh đạo TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp hồi tháng 6/2016 (Ảnh: HC)

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng cam kết tổ chức đối thoại công khai định kỳ ít nhất 2 lần/năm với cộng đồng DN, báo chí để kịp thời năm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN trên địa bàn. Thành lập và công khai đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của TP để tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn, giải đáp cho DN.

UBND TP Đà Nẵng cũng cam kết chỉ đạo và chịu trách nhiệm đẩy mạnh triển khai có hiệu quả việc thực hiện Quyết định 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Rà soát, thống nhất đầu mối tiếp nhận và xử lý hồ sơ; hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho DN theo nguyên tắc khi cần yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì thông báo một lần bằng văn bản cho DN, nhà đầu tư về toàn bộ các nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung đối với mỗi bộ hồ sơ. Thông báo phải nêu rõ yêu cầu sửa đổi, bổ sung và lý do của việc yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Đồng thời quán triệt cán bộ, công chức về đạo đức công vụ, cải cách hành chính; chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu; tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ DN. Công khai quy trình và cán bộ có trách nhiệm xử lý hồ sơ, tăng cường thanh tra công vụ; kiên quyết xử lý các cán bộ vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, gây phiền hà cho DN. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về các vi phạm của công chức, viên chức trong phạm vi quản lý.

Theo cam kết, UBND TP Đà Nẵng có trách nhiệm đôn đốc các cơ quan trực thuộc nghiêm túc thực hiện quy định về đất đai, xây dựng, môi trường, đăng ký kinh doanh, đầu tư và các thủ tục hành chính liên quan nhằm tạo thuận lợi cho DN. Rà soát các quy định phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm để điều chỉnh, bổ sung hoặc loại bỏ cho phù hợp với thị trường và quyền kinh doanh của DN.

UBND TP Đà Nẵng cũng cam kết đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa DN nhà nước; bán vốn nhà nước tại các DN mà Nhà nước không cần nắm giữ, bao gồm cả những DN đang kinh doanh có hiệu quả theo cơ chế thị trường, tạo cơ hội cho DN khu vực tư nhân phát triển. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho DN xã hội phát triển; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ DN nhỏ và vừa thông qua việc cung các dịch vụ phát triển kinh doanh như đào tạo, tư vấn, thông tin, thị trường...

Đáng chú ý, UBND TP Đà Nẵng cam kết thực hiện thanh, kiểm tra DN theo đúng quy định của pháp luật (không quá 01 lần/năm); kết hợp thanh, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh, kiểm tra, trừ trường hợp thanh, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng. Đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp quận, huyện không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự.

Bên cạnh đó, UBND TP Đà Nẵng cũng cam kết đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho DN (trước mắt là đơn giản hóa 30 thủ tục hành chính). Phát huy hiệu quả của chính quyền điện tử, khuyến khích DN thực hiện thủ tục hành chính qua mạng; cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở KH-ĐT là cơ quan đầu mối giúp UBND TP và phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện cam kết này. VCCI giao Chi nhánh VCCI tại Đà Nẵng là đơn vị đầu mối trực tiếp hỗ trợ, phối hợp và giám sát triển khai bản cam kết. Hàng năm, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và VCCI sẽ gặp gỡ, trao đổi, đánh giá, rút kinh nghiệm và để xuất bổ sung nhằm tăng cường tính hiệu quả của bản cam kết.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet