Đà Nẵng: Cắt giảm 100% dự án không thuộc kế hoạch được duyệt

HẢI CHÂU

Đà Nẵng sẽ tiến hành rà soát, cắt giảm 100% dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn Thành phố.

Ngày 5/4, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn. Theo đó, Đà Nẵng tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) để tạo nguồn cải cách tiền lương.

Đà Nẵng sẽ tiến hành rà soát, cắt giảm 100% dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn TP (Ảnh: HC)

Trong đó phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 12% các khoản chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, sử dụng xăng, xe, điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí. Tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào, không bố trí đoàn ra trong chi thường xuyên các Chương trình mục tiêu quốc gia; không đề xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lặp, không khả thi; ưu tiên bố trí nguồn lực cho các chương trình, dự án cần thiết, hiệu quả, cắt giảm các chương trình, dự án trùng lặp nội dung, kém hiệu quả. 

Đặc biệt, Đà Nẵng sẽ tiến hành rà soát, cắt giảm 100% dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thu hồi các dự án đầu tư nhưng quá thời hạn quy định không triển khai thực hiện theo cam kết hoặc theo giấy phép; cắt giảm, tạm dừng các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp; không để phát sinh thêm và xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản. Nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, giải pháp thi công, thẩm định dự án để phấn đấu tiết kiệm từ 10% đến 15% tổng mức đầu tư.

Bên cạnh đó, UBND TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo thực hiện mua sắm tập trung đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục mua sắm tập trung được cấp có thẩm quyền công bố; trang bị phương tiện vận tải, trang thiết bị theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định; tổ chức rà soát, sếp xếp và xử lý  số xe ô tô hiện có của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý đảm bảo hạn chế tối đa việc mua sắm mới.

Tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào; ứng dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh; đăng ký và thực hiện tiết giảm chi phí quản lý (từ 5% trở lên), phấn đấu thực hiện tiết giảm tối đa chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, chi chiết khấu thanh toán, chi phí năng lượng.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan đơn vị xây dựng quy chế sử dụng điện năng, nước sinh hoạt; nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức trong việc sử dụng điện năng, nước sinh hoạt. Phấn đấu thực hiện tinh giản 1,5% so với số biên chế được giao. Chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

Đồng thời UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, các hội đoàn thể tổ chức học tập, quán triệt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh thực hiện công khai trong thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đặc biệt là công khai các hành vi lãng phí và kết quả xử lý các hành vi lãng phí.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet