Đà Nẵng: Chấn chỉnh việc cán bộ đi học trong giờ hành chính

Ngày 3/2, Văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng cho hay, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành Chỉ thị 15-CT/TU chấn chỉnh việc đi học trong giờ hành chính của cán bộ, công chức, viên chức.

Đà Nẵng: Chấn chỉnh việc cán bộ đi học trong giờ hành chính

Ngày 3/2, Văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng cho hay, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành Chỉ thị 15-CT/TU chấn chỉnh việc đi học trong giờ hành chính của cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, trong những năm qua việc bố trí thời gian đi học của cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách TP Đà Nẵng chưa hợp lý, vẫn còn tình trạng đi học trong giờ hành chính khá nhiều làm ảnh hưởng đến thời gian và chất lượng công tác.

Do vậy, Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng chỉ thị kể từ ngày 1/2/2012, tất cả trường hợp được cử đi học dù ngắn hạn hoặc dài hạn, trong kế hoạch hoặc ngoài kế hoạch, đều phải học vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật và sau 17g các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Đối với những trường hợp đặc biệt cần dự các lớp đào tạo trong giờ hành chính theo kế hoạch của Trung ương và TP thì phải có đề xuất của lãnh đạo chủ chốt cơ quan, đơn vị có người được cử đi học và được sự đồng ý của Thường trực Thành ủy.

HẢI CHÂU

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet