Đà Nẵng: Chỉ ủy quyền phát ngôn trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định

HẢI CHÂU

Phó Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng, ông Nguyễn Đăng Trường, vừa có công văn 738/STTTT-TTBCXB gửi Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, xã, phường trên địa bàn về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Theo đó, ngày 9/2/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/3/2017.

Sở TT&TT Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, đơn vị phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị định này cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị nắm rõ và thực hiện đúng pháp luật khi phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Đà Nẵng: Chỉ ủy quyền phát ngôn trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định - ảnh 1
Lãnh đạo TP Đà Nẵng họp báo định kỳ hàng quý (Ảnh: HC)

Đồng thời tổ chức rà soát, điều chỉnh người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan, đơn vị mình. Cụ thể là Văn phòng UBND TP tham mưu UBND TP thực hiện theo các quy định tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 09. Các sở, ban, ngành thực hiện theo Khoản 2, UBND các quận, huyện, phường, xã thực hiện theo Khoản 3, Điều 3 Nghị định số 09.

Các cơ quan, đơn vị nêu trên được yêu cầu hoàn thành việc đăng tải họ tên, chức vụ, số điện thoại di dộng, cố định và địa chỉ e-mail người phát ngôn trên Cổng thông tin điện tử (TTĐT), trang TTĐT của cơ quan, đơn vị mình đồng thời gửi cho Sở TT-TT để theo dõi (trước ngày 15/4/2017).

Trong trường hợp thực hiện việc ủy quyền phát ngôn, phải tuân thủ đúng các quy định tại Khoản 6, 7, Điều 3, Chương I của Nghị định 09. Cụ thể là việc ủy quyền phát ngôn được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định.

Khi thực hiện ủy quyền thì họ tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ e-mail của người được ủy quyền phát ngôn, văn bản ủy quyền phải được đăng tải trên Cổng TTĐT, trang TTĐT của cơ quan hành chính nhà nước hoặc niêm yết tại trụ sở (đối với UBND cấp xã chưa có trang TTĐT) trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền. Người được ủy quyền phát ngôn không được ủy quyền tiếp cho người khác.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương của TP Đà Nẵng cũng được yêu cầu cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí và cập nhật thông tin trên Cổng TTĐT hoặc trang TTĐT của cơ quan, đơn vị mình, gửi cho Sở TT-TT để theo dõi. Đồng thời tiếp tục phối hợp với Tổ công tác Thông tin báo chí TP trong việc xử lý, phản hồi thông tin báo nêu, đặc biệt là các vấn đề nhạy cảm về chính trị, xã hội, môi trường…

Sở TT-TT Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương của TP quan tâm triển khai thực hiện sâu rộng Nghị định số 09, góp phần đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc thì liên hệ Sở TT-TT qua địa chỉ email: ttbcxb@danang.gov.vn hoặc điện thoại 0236.3.849989 để được hướng dẫn. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet