Đà Nẵng chuyển Cơ quan CSĐT vụ Giám đốc BV Ung thư tự ý trả 37,2 tỉ tiền tài trợ

HẢI CHÂU

Sau khi có kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo chuyển Cơ quan CSĐT Công an TP vụ nguyên Giám đốc và Kế toán trưởng BV Ung thư Đà Nẵng tự ý trả lại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt số tiền 37,275 tỉ đồng mà Ngân hàng tài trợ cho BV này!

Ngày 27/6, đoàn thanh tra của UBND TP Đà Nẵng đã chính thức công bố kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng kinh phí tài trợ và việc quản lý, chuyển quyền sử dụng đất của Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng (nay là BV Ung bướu Đà Nẵng).

Theo kết luận thanh tra, việc ông Trịnh Lương Trân (đứng) tự ý trả lại hơn 37,2 tỉ đồng tiền tài trợ cho Ngân hàng Liên Việt là có dấu hiệu tội phạm (Ảnh: HC)

Một trong những vấn đề được dư luận hết sức quan tâm là việc quản lý, sử dụng và chuyển số tiền 37,275 tỉ đồng của BV Ung thư Đà Nẵng cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Hội sở mà Infonet đã nhiều lần đưa tin. 

Theo kết luận thanh tra, BV Ung thư Đà Nẵng bước đầu đi vào hoạt động còn gặp nhiều khó khăn, thiếu trang thiết bị y tế, không tự bảo đảm kinh phí hoạt động nên nhờ ngân sách TP hỗ trợ, cùng sự nỗ lực vận động tài trợ của Hội Bảo trợ để bổ sung nguồn kinh phí duy trì hoạt động và mua sắm trang thiết bị y tế cho BV.

Trong đó có nguồn kinh phí 37,275 tỉ đồng của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (viết tắt là Ngân hàng BĐLV) tài trợ cho BV Ung thư mua máy DSA. Số tiền này là sở hữu hợp pháp của BV theo quy định của pháp luật, là nguồn lực giúp Bệnh viện mua máy móc, trang thiết bị phục vụ bệnh nhân, thực hiện mục tiêu nhân đạo cao quý theo tôn chỉ và mục đích hoạt động của BV.

Tuy nhiên, ông Trịnh Lương Trân, Giám đốc BV Ung thư cố ý chuyển số tiền 37,275 tỉ đồng đồng cho Ngân hàng BĐLV là không biết quý trọng nguồn lực quý báu mà nhiều bệnh nhân đang trông đợi với hy vọng được kéo dài sự sống nhờ vào trang thiết bị kỹ thuật cao.

Việc chuyển số tiền 37,275 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính theo đề nghị của Chủ tịch HĐTV BV Ung thư hoặc duy trì số dư trên tài khoản tại Ngân hàng BĐLV-Chi nhánh Đà Nẵng để bàn giao cho BV Ung bướu theo chỉ đạo của Thường trực Hội Bảo trợ thì số tiền 37,275 tỉ đồng vẫn là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của BV Ung bướu. BV Ung bướu tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ liên quan đến số tiền 37,275 tỉ đồng và thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế như đã cam kết với Ngân hàng BĐLV.

Tuy nhiên, ngày 31/8/2015, ông Trịnh Lương Trân đã cố ý thực hiện chuyển số tiền tài trợ cho Ngân hàng BĐLV mà không báo cáo Chủ tịch HĐTV BV Ung thư và Thường trực Hội Bảo trợ là việc làm sai trái, đã làm thay đổi nguyên trạng tài sản của BV, trái với chỉ đạo của chủ sở hữu, không tuân thủ và không thực hiện quyết định của chủ sở hữu BV là Hội Bảo trợ và Quyết định 5898/QĐ-UBND ngày 15/8/2015 của UBND TP Đà Nẵng Về việc thành lập BV Ung bướu Đà Nẵng trực thuộc Sở Y tế Đà Nẵng trên cơ sở tổ chức lại Khoa Ung bướu thuộc BV Đà Nẵng và tiếp nhận nguyên trạng tổ chức bộ máy, người lao động, trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản của BV Ung thư Đà Nẵng thuộc Hội Bảo trợ.

Hành vi của ông Trịnh Lương Trân đã đi ngược lại và không trung thành với lợi ích hợp pháp của BV, không tuân thủ chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 81 Luật doanh nghiệp là: “Tổ chức thực hiện quyết định của Hội đồng thành viên…”, không tuân thủ chỉ đạo của chủ sở hữu BV được quy định tại khoản 1, Điều 83 Luật Doanh nghiệp là: “Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của chủ sở hữu công ty trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao”.

Đồng thời gây thiệt hại lớn về mặt tài chính cho BV được quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của BV Ung thư là: “Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Bệnh viện và Chủ sở hữu Bệnh viện” và vi phạm một số nội dung khác quy định tại Điều 14, Điều 81, Điều 83 Luật Doanh nghiệp 2014.

Việc chuyển số tiền 37,275 tỉ đồng từ tài khoản BV Ung thư sang tài khoản Ngân hàng BĐLV Hội sở đã được sự bàn bạc, thống nhất giữa ông Trịnh Lương Trân, nguyên Giám đốc là chủ tài khoản và bà Hồ Thị Diễm Phương, nguyên Kế toán trưởng BV Ung thư, trường hợp một người không đồng ý, không ký vào chứng từ chuyển tiền thì giao dịch chuyển tiền sẽ không được thực hiện (điểm g, khoản 1, Điều 17 Luật Kế toán).

Việc ông Trịnh Lương Trân và bà Hồ Thị Diễm Phương cố ý ký Lệnh chi UC0815-0057 chuyển số tiền 37,275 tỉ đồng cho Ngân hàng BĐLV Hội sở vào ngày 31/8/2015 đã làm thiệt hại nguồn kinh phí mua thiết bị y tế 37,275 tỉ đồng của BV Ung thư (nay là BV Ung bướu Đà Nẵng). Hành vi của ông Trịnh Lương Trân và bà Hồ Thị Diễm Phương có dấu hiệu của tội phạm.

Từ kết luận nêu trên của Đoàn thanh tra, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo xử lý sai phạm trong việc chuyển số tiền 37,275 tỉ đồng cho Ngân hàng BĐLV như sau:

Việc chuyển số tiền 37,275 tỉ đồng cho Ngân hàng BĐLV của ông Trịnh Lương Trân và bà Hồ Thị Diễm Phương có dấu hiệu của tội phạm, căn cứ điểm o, khoản 1, Điều 48 Luật Thanh tra, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Thanh tra Đà Nẵng lập thủ tục chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm pháp luật sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng theo quy định của pháp luật và thông báo bằng văn bản cho Viện KSND TP Đà Nẵng theo quy định.

 


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet