Đà Nẵng: Đảm bảo thoát nước, chống ngập úng trong mùa mưa sắp đến

HẢI CHÂU

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý để đảm bảo thoát nước, chống ngập úng, giảm thiểu ảnh hưởng đến giao thông, môi trường, an toàn và cuộc sống của người dân trong mùa mưa sắp đến!

Ngày 8/9, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, để đảm bảo thoát nước, chống ngập úng, giảm thiểu ảnh hưởng đến giao thông đi lại, vệ sinh môi trường, an toàn và cuộc sống của người dân tại các khu vực thường xảy ra ngập úng trong mùa mưa sắp đến, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn vừa có văn bản 6983/UBND-QLĐTh chỉ đạo tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý ngập úng trên địa bàn.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý để đảm bảo thoát nước, chống ngập úng, giảm thiểu ảnh hưởng đến giao thông, môi trường, an toàn và cuộc sống của người dân trong mùa mưa sắp đến (Ảnh: HC)

Theo đó, đối với các khu vực, vị trí ngập úng đã có chủ trương, phương án xử lý (tạm thời, lâu dài) của UBND TP, Sở Xây dựng Đà Nẵng được yêu cầu thường xuyên kiểm tra, theo dõi và đôn đốc các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện, hoàn thành trước mùa mưa đảm bảo thoát nước cho khu vực.

Đối với các khu vực, vị trí ngập úng do ảnh hưởng của các dự án, công trình (chưa triển khai, đang triển khai), Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở GTVT, UBND các quận, huyện yêu cầu các đơn vị điều hành dự án, nhà đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp thoát nước tạm đảm bảo thoát nước trong mùa mưa.

Đối với các khu vực, vị trí ngập úng nằm trong dự án phát triển bền vững, UBND TP Đà Nẵng giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và chỉ đạo BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện dự án. Trước mắt phải có phương án thoát nước tạm đảm bảo thoát nước trong mùa mưa.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở TN-MT, Sở GTVT, UBND các quận, huyện và các cơ quan đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các khu vực, vị trí thường xảy ra ngập úng trên địa bàn và có phương án xử lý đảm bảo thoát nước, vệ sinh môi trường trong mùa mưa; báo cáo kết quả thực hiện về UBND TP.

Sở TN-MT được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan và chỉ đạo Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải thường xuyên kiểm tra, khẩn trương triển thực hiện các phương án xử lý thoát nước theo chủ trương của UBND TP; đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực chủ động triển khai thực hiện công tác phòng chống ngập úng trên địa bàn quản lý đảm bảo thoát nước trong mùa mưa.

Trong khi đó, UBND các quận, huyện được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình và có phương án xử lý đảm bảo thoát nước tại các khu vực, vị trí ngập úng nằm trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền. Chủ động phối hợp với Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải và các cơ quan đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện tốt trong công tác phòng chống ngập úng trên địa bàn quản lý đảm bảo thoát nước trong mùa mưa.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet