Đà Nẵng: Đề nghị cho kết nối máy tính tiền của doanh nghiệp với cơ quan thuế

HẢI CHÂU

Đà Nẵng đề nghị Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính cho phép TP được triển khai thí điểm đề án doanh nghiệp sử dụng máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế.

Ngày 15/3, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa có Chỉ thị số 01/CT-UBND giao Cục Thuế TP tiếp tục làm việc với Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đề nghị cho phép TP Đà Nẵng được triển khai thí điểm đề án doanh nghiệp sử dụng máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế.

Ngành thuế Đà Nẵng ra quân vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh tích cực nộp thuế môn bài ngay từ đầu năm (Ảnh: HC)

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế nhằm góp phần giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư. Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực, nhất là công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật thuế mới, sửa đổi, bổ sung, để người dân và doanh nghiệp biết, tự giác chấp hành.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Cục Thuế TP chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các quận, huyện đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế; chú trọng các giải pháp kiểm tra chống thất thu ngân sách, nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên khoáng sản, xăng dầu, các hoạt động kinh doanh có rủi ro cao về thất thu thuế như thương mại, dịch vụ, vận tải...

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet