Đà Nẵng đổi tên Trung tâm xúc tiến đầu tư

HẢI CHÂU

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa ký quyết định đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng

Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng (trực thuộc UBND TP, thành lập ngày 19/7/2006 theo Quyết định 4882/QĐ-UB của UBND TP Đà Nẵng) được đổi tên thành Ban Xúc tiến và Hỗ trợ (XT-HT) đầu tư Đà Nẵng với 6 nhiệm vụ chính. Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên là giúp UBND TP thực hiện việc quản lý hoạt động xúc tiến đầu tư (XTĐT) trên địa bàn TP.

 

Đà Nẵng đổi tên Trung tâm xúc tiến đầu tư - ảnh 1

Theo đó, Ban XT-HT đầu tư Đà Nẵng căn cứ hướng dẫn xây dựng chương trình XTĐT của Bộ KH-ĐT, mục tiêu, định hướng phát triển của TP để chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng, đề xuất, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch XTĐT hàng năm và 05 năm của TP; hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện chương trình XTĐT trên địa bàn TP; điều phối các hoạt động XTĐT của TP; theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình, hiệu quả hoạt động XTĐT.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND TP về tổ chức thực hiện các hoạt động XTĐT trên địa bàn TP; nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động XTĐT; xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư; xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động XTĐT.

Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư; đào tạo, tập huấn tăng cường năng lực về XTĐT cho viên chức thực hiện công các XTĐT thuộc phạm vi quản lý; thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về XTĐT.

Ban XT-HT đầu tư Đà Nẵng cũng có nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư trước, trong và sau khi cấp phép: Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu thông tin về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư; hướng dẫn, hỗ trợ về thủ tục đầu tư, đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp, triển khai các dự án sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư; các thủ tục sau khi cấp phép liên quan đến thuế, đất đai, môi trường lao động, xuất nhập cảnh, xây dựng, PCCC...; tiếp nhận, tổng hợp và trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư...

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet