Đà Nẵng: Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Sơn Trà, lần thứ V

BT

Sáng ngày 6/8/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 chính thức khai mạc.

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, trong năm năm qua, kinh tế quận phát triển tương đối toàn diện, đạt tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh, đúng định hướng với tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng bình quân 12,39%/ năm, vượt 0,6% so với Nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người nâng lên rõ rệt, năm 2015 ước đạt 42,8 triệu đồng, tăng gấp 2,26 lần năm 2010 và vượt 26% so với Nghị quyết; tổng giá trị sản xuất ước đạt 55.031 tỷ đồng, tăng bình quân 13,01%/năm, vượt 0,36% so với Nghị quyết; dịch vụ - du lịch phát triển rõ nét, giá trị sản xuất tăng 14,72%/năm, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác tốt lợi thế du lịch biển, từng bước trở thành ngành kinh tế chủ lực của quận; công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước thực hiện chặt chẽ, hiệu quả với tổng thu ngân sách nhà nước địa phương ước thực hiện 910 tỉ đồng, tăng gấp 1,97 lần so với giai đoạn 2006 - 2010, tăng bình quân 8,02%/năm.

Quang cảnh đại hội

Công tác giải tỏa đền bù đảm bảo đúng qui trình và tiến độ, 5 năm qua, quận đã triển khai 45 dự án, vận động 3.286 hộ bàn giao mặt bằng, tất cả các hộ đều được bố trí tái định cư, ổn định đời sống, toàn quận đến nay không còn tình trạng nợ đất tái định cư.  Giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; chính sách đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội gắn với chương trình "5 không", "3 có" đạt kết quả tốt; xây mới và sửa chữa 280 nhà tình nghĩa với tổng giá trị gần 5,6 tỉ đồng, cấp 99.483 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, giải quyết thoát nghèo 5.361 hộ, đạt tỷ lệ bình quân 117% kế hoạch giao hàng năm, dự kiến đến cuối năm 2015 không còn hộ nghèo. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác cải cách tư pháp đạt được những kết quả quan trọng, công tác xây dựng chính quyền, cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, qua đó bộ máy chính quyền từ quận đến phường được củng cố, kiện toàn, xây dựng mô hình "một cửa điện tử" cấp quận và 7 phường.
 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; có nhiều hình thức phù hợp trong việc vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm chỉ đạo và thực hiện đúng các quy định của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác cán bộ và phát triển đảng viên mới. Công tác dân vận của hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả, đẩy mạnh công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, phong trào thi đua dân vận khéo, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư; vận động trên 600 triệu đồng ủng hộ, giúp đỡ xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Chỉ thị 18-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Theo chương trình, Đại hội Đảng bộ Quận Sơn Trà sẽ kiểm điểm việc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010-2015; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển quận trong giai đoạn 2015- 2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và văn kiện Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 7/8/ 2015.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet