Đà Nẵng: Khai thác trái phép tại điểm vàng Khe Đương rất nghiêm trọng

HẢI CHÂU

Ngày 15/5, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa có văn bản 3253/BC-UBND báo cáo HĐND TP về tình hình thăm dò, khai thác điểm vàng Khe Đương

Theo đó, trên cơ sở thống nhất đề nghị của các Bộ, ngành; Thủ tướng Chính phủ (tại Công văn số 5941/VPCP-CN ngày 17/10/2007 của Văn phòng Chính phủ đã) đồng ý giao cho UBND TP Đà Nẵng quản lý, bảo vệ và cấp phép khai thác các điểm quặng vàng Khe Đương, Ta Nao, Khe Áo, Lộc Mỹ (thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang).

Lực lượng chức năng Đà Nẵng truy quét, phá hủy phương tiện máy móc khai thác trai phép tại điểm vàng Khe Đương (Ảnh: HC)

Theo chủ trương này, UBND TP Đà Nẵng đã cho phép Công ty TNHH Trường Sơn được khai thác điểm vàng Khe Đương, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang tại Giấy phép số 2441/GP-UBND (ngày 21/3/2008) và gia hạn tại Giấy phép số 5258/GP-UBND (ngày 22/6/2011) trên diện tích 22ha.

Do trong quá trình quản lý, khai thác, Công ty TNHH Trường Sơn không thực hiện đúng các nội dung tại Giấy phép được cấp nên ngày 16/01/2014, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 444/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực Giấy phép khai thác điểm vàng Khe Đương đã cấp cho Công ty này.

Theo báo cáo 3253/BC-UBND của UBND TP Đà Nẵng, trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH Trường Sơn chỉ khai thác chủ yếu phần phía Tây với diện tích 13,8ha; phần diện tích phía Đông 8,2ha chưa tiến hành khai thác, còn nguyên hiện trạng.

Tuy nhiên kể từ khi chấm dứt hiệu lực giấy phép khai thác của Công ty TNHH Trường Sơn thì hoạt động khai thác trái phép xảy ra ở đây rất nghiêm trọng, khai thác ra ngoài diện tích đã cấp cho Công ty TNHH Trường Sơn về phía Tây khoảng 7,2ha gây mất an ninh trật tự, khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và ảnh hưởng cảnh quan môi trường khu vực.

Để tránh thất thoát tài nguyên, đảm bảo an ninh, trật tự tại điểm vàng Khe Đương, trên cơ sở báo cáo đề xuất của các sở, ban ngành liên quan, ngày 29/5/2014, UBND TP Đà Nẵng đã có Công văn 4545/UBND-QLĐTh đồng ý chủ trương cho phép Công ty CP Tư vấn và đầu tư Bông Sen Vàng được lập thủ tục thăm dò, khai thác điểm vàng Khe Đương theo diện tích đã cấp trước đây cho Công ty TNHH Trường Sơn là 22ha.

Ngày 11/12/2014, UBND TP Đà Nẵng có Công văn 11341/UBND-QLĐTh gửi Bộ TN-MT đề nghị phê duyệt điểm vàng Khe Đương là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ làm cơ sở để UBND TP quản lý, cấp phép; đồng thời điều chỉnh tọa độ, diện tích điểm vàng Khe Đương cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay tại khu vực.

Trên cơ sở đề nghị của UBND TP Đà Nẵng, Bộ TN-MT đã thống nhất phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đối với điểm vàng Khe Đương với diện tích là 21ha tại Quyết định số 239/QĐ-BTNMT ngày 30/01/2015, cụ thể tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ VN 2000 Kinh tuyến trục 107045’, múi 30

X (m)

Y (m)

1

17.78.337

5.24.586

2

17.78.471

5.24.774

3

17.78.576

5.25.173

4

17.78.227

5.25.173

5

17.78.039

5.24.918

6

17.78.210

5.24.584

Căn cứ điều 3, Quyết định 239/QĐ-BTNMT của Bộ TN-MT; khoản 5, điều 9 Nghị định 15/2012/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, tại báo cáo 3253/BC-UBND, UBND TP Đà Nẵng trình HĐND TP thông qua việc bổ sung điểm vàng Khe Đương vào quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản chung của TP để có cơ sở hướng dẫn Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Bông Sen Vàng lập thủ tục thăm dò, khai thác điểm vàng Khe Đương theo chủ trương tại Công văn 4545/UBND-QLĐTh của UBND TP Đà Nẵng và theo đúng quy định hiện hành.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet