Đà Nẵng: Không tăng học phí mầm non, phổ thông công lập năm học 2017 – 2018

HẢI CHÂU

Ngày 29/6, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa có Tờ trình số 4628/TTr-UBND gửi HĐND TP Đà Nẵng về việc quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ quản lý và sử dụng một số loại phí, học phí trên địa bàn TP.

Trong đó cho biết, theo Cục Thống kê Đà Nẵng, chỉ số giá tiêu dùng từ tháng 10/2015 đến tháng 2/2017 tại Đà Nẵng tăng bình quân không đáng kể. Sau khi xem xét tình hình thực tế tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP, Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã đề xuất (tại Công văn 667/SGDĐT-KHTC ngày 20/3/2017) và Thường trực HĐND TP tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2017 đã thống nhất giữ nguyên mức thu học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn năm học 2017 – 2018 (tại Thông báo 39/TB-HDND ngày 19/5/2017).

Đà Nẵng sẽ tiếp tục giữ nguyên mức học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập trong năm học 2017 - 2018 - Ảnh: HC

Vì vậy, UBND TP Đà Nẵng có tờ trình đề nghị HĐND TP Đà Nẵng khóa IX tại kỳ họp thứ 4 (dự kiến diễn ra từ ngày 5 – 7/7) ra Nghị quyết không tăng học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn năm học 2017 – 2018 để các trường có cơ sở thực hiện.

Tại Tờ trình 4628/TTr-UBND, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng cho biết, theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, từ năm học 2016 – 2017 trở đi, học phí của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định của Chính phủ được xác định trên cơ sở tính toán có sự cân đối giữa hỗ trợ của Nhà nước và đóng góp của người học, thực hiện theo lộ trình giảm dần bao cấp của Nhà nước.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc TP Đà Nẵng quản lý thì trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng và trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật là các đơn vị sự nghiệp công lập hiện tự chủ một phần và đang trong tiến trình tự chủ hoàn toàn kinh phí.

Việc xây dựng mức thu học phí, học phí học lại cho những năm học tiếp theo, tính từ năm học 2017 – 2018, là cần thiết để các trường này thực hiện nhiệm vụ đào tạo trong lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí đầu tư theo quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP.

Theo đó, Tờ trình 4628/TTr-UBND đề xuất mức thu học phí đối với trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng năm học 2017 – 2018 bằng 132 – 203% so với mức thu học phí năm học 2016 – 2017; mức thu học phí học lại tăng 100%. Đối với trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng, mức thu học phí, học phí học lại năm học 2017 – 2018 được đề xuất bằng 109 – 120% so với năm học 2016 – 2017.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet