Đà Nẵng: Liên thông thủ tục hành chính đối với trẻ em dưới 6 tuổi

HẢI CHÂU

Theo quy định của UBND TP Đà Nẵng, thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn TP là 08 ngày làm việc.

 

Ngày 3/11, Sở Tư pháp Đà Nẵng cho hay, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa ký Quyết định số 7044/QĐ-UBND ban hành quy định thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn TP.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao giấy khai sinh, thẻ BHYT, hộ khẩu tại gia đình trẻ em trên địa bàn TP (Ảnh: HC)

Theo đó, quy định này gồm 2 nhóm thủ tục hành chính. Thứ nhất là thực hiện liên thông 3 thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài – Đăng ký thường trú – Cấp thẻ BHYT, áp dụng đối với trẻ em dưới 6 tuổi có quốc tịch Việt Nam, có cha hoặc mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc, giám hộ đăng ký thường trú trên địa bàn Đà Nẵng.

Thứ hai là thực hiện liên thông 2 thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh có yếu nước ngoài – Cấp thẻ BHYT, áp dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi có quốc tịch Việt Nam, có cha hoặc mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc, giám hộ đăng ký tạm trú trên địa bàn Đà Nẵng.

Cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng thực hiện liên thông các thủ tục hành chính. Trường hợp cá nhân lựa chọn không áp dụng thực hiện liên thông thì việc giải quyết từng thủ tục sẽ theo quy định hiện hành.

Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi chỉ nộp hồ sơ 01 lần và nhận được nhiều kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) của UBND quận, huyện nơi nộp hồ sơ bảo đảm kịp thời, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

UBND các quận, huyện là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết liên thông các thủ tục hành chính đối với 2 nhóm thủ tục này; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ; đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho trẻm em dưới 6 tuổi; tạm thu lệ phí đăng ký thường trú; lập và chuyển hồ sơ cho Công an quận, huyện để đăng ký thường trú và Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận, huyện để cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức chứng thực – hộ tịch thực hiện đăng ký khai sinh ngay trong ngày. Đối với hồ sơ tiếp nhận sau 16h mà không giải quyết được ngay trong ngày thì tiến hành giải quyết trong ngày làm việc tiếp theo.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày đăng ký khai sinh, Phòng Tư pháp các quận, huyện có trách nhiệm lập và chuyển hồ sơ, lệ phí đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 5 tuổi cho Công an quận, huyện; lập và chuyển hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi cho BHXH quận, huyện (khuyến khích thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử với cơ quan BHXH quận, huyện).

Việc lưu chuyển hồ sơ giữa các cơ quan này phải được theo dõi và thể hiện cụ thể bằng cách lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) và phải nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan nêu trên (không nộp tại phòng chuyên môn).

Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính được tính từ ngày UBND quận, huyện tiếp nhận hồ sơ, giao giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho công dân. Thời hạn thực hiện liên thông đối với 2 nhóm thủ tục hành chính nêu trên là 08 ngày làm việc.

Trong đó, tại UBND quận, huyện là 3 ngày (kể cả tiếp nhận hồ sơ, giải quyết đăng ký khai sinh và trả kết quả liên thông); tại Công an quận, huyện và BHH quận, huyện là 5 ngày. Trường hợp hồ sơ cần hoàn thiện theo yêu cầu của Công an hoặc BHXH quận, huyện hoặc cả hai cơ quan này thì thời hạn giải quyết tại UBND quận, huyện được kéo dài thêm không quá 2 ngày.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet