Đà Nẵng: Lựa chọn án điểm, tổ chức xét xử lưu động vụ án mua bán người

HẢI CHÂU

Ngày 13/4, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa ký ban hành Kế hoạch số 2451 /KH-UBND về thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn Đà Nẵng.

 

Trong kế hoạch này, UBND TP Đà Nẵng đề ra một số nội dung chính và phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan chức năng trong công tác điều tra, truy tố và xét xử tội phạm mua bán người cũng như công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán nhằm giảm nguy cơ mua bán người; giảm tội phạm mua bán người; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân kịp thời, an toàn nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của nạn nhân.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng lựa chọn án điểm và tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án mua bán người.

Theo đó, tổ chức điều tra cơ bản, chủ động nắm tình tình hình về hoạt động tội phạm mua bán người và các đối tượng khác có liên quan, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm để phòng, ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tội phạm mua bán người.

Điều tra, khám phá các vụ án, đường dây tội phạm mua bán người, truy bắt đối tượng phạm tội và bảo vệ nạn nhân; phối hợp trao đổi thông tin giữa các ngành, địa phương và lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng, chống mua bán người.

UBND TP Đà Nẵng phân công Công an TP chủ trì thực hiện hai hoạt động trên tại khu vực nội địa; Bộ đội Biên phòng TP được phân công chủ trì thực hiện hai hoạt động này tại khu vực biển, hải đảo.

Trong khi đó, các cơ quan tiến hành tố tụng (TAND, VKS) được yêu cầu chủ trì và phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự vụ án mua bán người; lựa chọn án điểm và tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án mua bán người.

Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ nạn nhân trong quá trình tiến hành các hoạt động tố tụng hình sự, đặc biệt với nạn nhân là trẻ em. Đồng thời thực hiện các hoạt động tương trợ tư pháp và thống kê số liệu về tội phạm mua bán người trên địa bàn TP.

Đối với công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, UBND TP Đà Nẵng phân công Công an TP và Sở LĐ-TB-XH đồng chủ trì tổng điều tra, rà soát nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2011 - 2015, bao gồm: tự trở về, giải cứu, trao trả và số chưa được giải cứu, tiếp nhận; số nghi là nạn nhân (xuất khẩu lao động, lao động thời vụ, đi du lịch, kết hôn, cho nhận con nuôi với người nước ngoài, số bỏ nhà đi khỏi địa phương... không rõ lý do).

Công an TP cũng được giao chủ trì tổ chức tiếp nhận, xác minh, xác định, thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ và bí mật thông tin, hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân theo quy định của pháp luật. Đồng thời tổ chức thực hiện quy chế phối hợp liên ngành; sơ kết, tổng kết, đề xuất sửa đổi, bổ sung trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục, thẩm quyền tiếp nhận, xác minh, xác định và bảo vệ nạn nhân bị mua bán.

Trong khi đó, Sở LĐ-TB-XH được phân công nghiên cứu, xây dựng cơ chế chuyển tuyến cho nạn nhân bị mua bán; hình thành mạng lưới hỗ trợ nạn nhân và thực hiện quy chuẩn về hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng theo hướng bình đẳng giới, chú ý nhu cầu và đặc điểm của nhóm đối tượng khác nhau, đặc biệt là trẻ em; đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình hỗ trợ nạn nhân thành công tại cộng đồng.

Nâng cấp trang thiết bị phục vụ công tác hỗ trợ nạn nhân tại các cơ sở hỗ trợ nạn nhân; tổ chức hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hoặc xây dựng mới và trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách hỗ trợ nạn nhân; quy định về điều kiện và trình tự, thủ tục thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở bảo trợ xã hội.

UBND TP Đà Nẵng cũng phân công Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc công tác thi hành án hình sự và án dân sự sau khi bản án mua bán người có hiệu lực pháp luật. Các sở, ban ngành liên quan và UBND các quận, huyện cũng được yêu cầu phối hợp thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

 


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet