Đà Nẵng: Nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND TP ở đâu?

HẢI CHÂU

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (nhiệm kỳ 2016 – 2021) vừa có thông báo số 04/TB-UBBC về thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo đó, người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và người tự ứng cử đại biểu Quốc hội nộp 02 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng. Người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng và người tự ứng cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng nộp 01 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng.

Người dân Đà Nẵng bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIII (Ảnh: HC)

Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021 là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 17/2 và kết thúc lúc 17h ngày 13/3. Riêng ngày thứ Bảy (12/3) và Chủ nhật (13/3), Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng sẽ cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử. 

Địa điểm nộp hồ sơ ứng cử tại Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng (tầng 10, Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu).

Người ứng cử thực hiện việc kê khai các nội dung trong hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TP Đà Nẵng một cách đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn trong các mẫu văn bản sử dụng trong hồ sơ ứng cử ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Việc kê khai có thể thực hiện bằng cách viết tay hoặc đánh máy, nhưng phải bảo đảm đúng theo các mẫu văn bản trong hồ sơ ứng cử do Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành (file điện tử các mẫu văn bản trong hồ sơ ứng cử có thể tải về từ Trang thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử quốc gia trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội: http://www.quochoi.vn). Người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử.

Ảnh của người ứng cử là ảnh được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. Trong sơ yếu lý lịch, tiểu sử tóm tắt, ảnh của người ứng cử phải được dán đúng vị trí quy định và được đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử thường trú.

Tải mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND năm 2016

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet