Đà Nẵng: Phát hiện khoáng sản trong khu vực dự án xây dựng phải báo cáo

HẢI CHÂU

Đối với khu vực dự án đầu tư xây dựng công trình có khoáng sản hoặc trong quá trình thi công, nếu phát hiện có khoáng sản thì chủ đầu tư, đơn vị thi công phải có trách nhiệm báo cáo UBND TP, Sở TN-MT Đà Nẵng để kiểm tra, xác định loại khoáng sản.

Ngày 5/8, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa có văn bản số 6417/UBND-QLĐTh gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ chỉ huy Quân sự TP, Công an TP, các sở, ban, ngành, quận, huyện của TP, các BQL dự án, các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án về việc khai thác, tận dụng khoáng sản tại các dự án, công trình trên địa bàn Đà Nẵng.

Xe tải vào khai thác trái phép khoáng sản sét cao lanh tại Khu CNTT tập trung Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Theo đó, trong những năm qua, khi triển khai xây dựng các KCN, công trình, dự án... trên địa bàn TP đã phát hiện có các loại khoáng sản. Tuy nhiên, ngoài mỏ cát Nam Ô đã được thăm dò, đánh giá thì các trường hợp phát hiện khoáng sản như sét, sét cao lanh tại dự án Khu CNTT tập trung Đà Nẵng lại chưa được điều tra, đánh giá.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, việc cho phép khai thác, tận dụng khoáng sản được phát hiện trong khu vực dự án đầu tư xây dựng các công trình là hợp lý và phù hợp với quy định tại khoản 2, Điều 65 Luật Khoáng sản năm 2010.

Theo đó, đối với khu vực dự án đầu tư xây dựng công trình có khoáng sản hoặc trong quá trình thi công, nếu phát hiện có khoáng sản thì chủ đầu tư, đơn vị thi công phải có trách nhiệm báo cáo cho UBND TP, Sở TN-MT để kiểm tra, xác định loại khoáng sản.

Việc cấp phép khai thác khoáng sản do UBND TP, các Bộ, ngành TƯ liên quan quyết định theo thẩm quyền. Ưu tiên cấp phép khai thác, tận thu khoáng sản trong đất công trình cho chủ đầu tư (nếu có nhu cầu). Trường hợp cấp phép cho tổ chức, cá nhân không phải chủ đầu tư công trình phải được sự thỏa thuận của chủ đầu tư. Trường hợp khó khăn, vướng mắc, chủ đầu tư dự án và đơn vị có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND TP để xem xét, quyết định.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở TN-MT chủ trì phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin phát hiện khoáng sản tại công trình. Tham mưu cho UBND TP cấp phép khai thác khoảng sản làm vật liệu xây dựng thông thương cho tổ chức, cá nhân trong diện tích đất của dự án đã được phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác được sử dụng cho các công trình, dự án khác. Đồng thời tổng hợp các khu vực công trình có khoáng sản không phải là vật liệu xây dựng thông thường, tham mưu UBND TP có văn bản báo cáo Bộ, ngành liên quan cho phép quản lý, cấp phép khai thác.

Sở Xây dựng được yêu cầu trong quá trình thẩm định, trình phê duyệt các dự án xây dựng cần lấy ý kiến của Sở TN-MT trong việc xác định khu vực đã được điều tra, đánh giá hoặc đã được thăm dò, phê duyệt trữ lượng khoáng sản, loại khoáng sản, quy mô và nhu cầu khai thác, tận dụng trước khi thi công. Đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư liên hệ Sở TN-MT để được hướng dẫn kê khai tiền cấp quyết khai thác khoáng sản đối với phần khối lượng đào, đắp tại công trình theo thiết kế được phê duyệt.

Các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác, tận dụng khoáng sản trong đất công trình phải khai thác, tận dụng khoáng sản trong diện tích được cấp phép; thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Thu hồi tối đa lượng khoáng sản được phép khai thác trong đất công trình; trường hợp phát hiện có khoáng sản khác phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời đảm bảo việc khai thác không ảnh hưởng đến tiến dộ thi công công trình, hoàn thổ mặt bằng theo đúng cao độ thiết kế của dự án, không gây ảnh hưởng đến các công trình lân cận.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet