Đà Nẵng: Quy định thời hạn hàng tháng xử lý kiến nghị của doanh nghiệp

HẢI CHÂU

Sở KH-ĐT Đà Nẵng và các Sở, ngành, quận, huyện liên quan xử lý kiến nghị của doanh nghiệp trước ngày 12 hàng tháng. Tổng hợp kết quả đã xử lý; các kiến nghị thuộc thẩm quyền xử lý của TP và đề xuất hướng giải quyết cụ thể trước ngày 22 hàng tháng.

Ngày 2/6, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh vừa có văn bản 3838/UBND-KT2 giao Sở KH-ĐT chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương nghiên cứu, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP (ngày 16/5) của Chính phủ về hồ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, trình UBND TP Đà Nẵng xem xét, ban hành trước ngày 24/6.

Doanh nghiệp đến giao dịch với Sở KH-ĐT Đà Nẵng tại bộ phận "một cửa" của Trung tâm Hành chính TP (Ảnh: HC)

UBND TP Đà Nẵng cũng có văn bản giao Sở KH-ĐT chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện; Chi nhánh VCCI tại Đà Nẵng, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp; Cổng thông tin điện tử TP; Trung tâm thông tin dịch vụ công (Sở TT-TT) thường xuyên tiếp nhận các kiến nghị của các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, Sở KH-ĐT được giao trực tiếp xử lý các kiến nghị hoặc chuyển đến các Sở, ngành, quận, huyện liên quan để xử lý trước ngày 12 hàng tháng. Tổng hợp kết quả các kiến nghị đã được xử lý, đồng thời tổng hợp các kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư thuộc thẩm quyền xử lý của UBND TP, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các quận, huyện đề xuất hướng giải quyết cụ thể và báo cáo UBND TP xem xét, giải quyết trước ngày 22 hàng tháng.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao các Sở, ngành, UBND các quận, huyện theo chức năng, quyền hạn của đơn vị mình tiếp nhận, xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp và gửi về Sở KH-ĐT tổng hợp trước ngày 18 hàng tháng. Giao Văn phòng UBND TP tổng hợp kết quả xử lý kiến nghị của doanh nghiệp và nhà đầu tư trong các cuộc họp giao ban của UBND TP và báo cáo tại cuộc họp Thường trực Thành ủy vào tuần thứ 4 hàng tháng.

Bên cạnh đó, UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị Chi nhánh VCCI tại Đà Nẵng, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn thường xuyên gửi kiến nghị của các doanh nghiệp đến các Sở, ngành, UBND các quận, huyện liên quan. Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng được giao tổng hợp và đăng tải các văn bản trả lời, giải đáp, xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp tại địa chỉ http://www.danang.gov.vn để doanh nghiệp tìm hiểu và có thông tin.

Như Infonet đã đưa tin, theo kế hoạch, ngày 14/6 sẽ diễn ra cuộc “Đối thoại doanh nghiệp 2016” do Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ chủ trì tại hội trường Trung tâm Hành chính TP. Dự kiến tham dự hội nghị có khoảng 400 người, gồm các đại biểu TƯ; một số cơ quan nước ngoài (USAID, WorldBank, ADB...); lãnh đạo các sở, ban, ngành của TP và các cơ quan TƯ đóng trên địa bàn; đại diện lãnh đạo các Hội, Hiệp hội DN; đại diện hợp pháp của các DN (khoảng 300 người...).

Buổi “Đối thoại doanh nghiệp 2016” cũng được dự kiến truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng (DRT) và truyền hình trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử TP (danang.gov.vn). BTC sẽ tiếp nhận các kiến nghị, vướng mắc của DN thông qua các Hội, Hiệp hội DN, Chi nhánh VCCI tại Đà Nẵng, Sở KH-ĐT, BQL các KCN và Chế xuất Đà Nẵng và qua địa chỉ doithoai@danang.gov.vn. Đồng thời, Sở KH-ĐT tổng hợp, báo cáo về cải cách thủ tục hành chính, công tác xử lý kiến nghị từ các sở, ngành, UBND quận huyện từ ngày 4/6 đến 10/6.

Ngoài ra, trong thời gian diễn ra hội nghị, BTC cũng sẽ tiếp nhận các kiến nghị của DN qua đường dây nóng của Tổ thư ký hội nghị do Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh làm tổ trưởng với thành viên là lãnh đạo Văn phòng UBND TP, Sở KH-ĐT, Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH Đà Nẵng, BQL các KCN và Chế xuất Đà Nẵng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet