Đà Nẵng: Quy hoạch quảng cáo ngoài trời, đấu thầu công khai, rộng rãi

HẢI CHÂU

Ngày 21/9, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay vừa có văn bản số 269/TB-VP thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ về một số nội dung liên quan đến quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn TP.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở Văn hóa – Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng khẩn trương hoàn chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn TP theo nguyên tắc tuân thủ Luật Quảng cáo và các văn bản pháp luật liên quan, trình UBND TP Đà Nẵng phê duyệt trong tháng 9/2016.

Đà Nẵng: Quy hoạch quảng cáo ngoài trời, đấu thầu công khai, rộng rãi - ảnh 1
Hàng loạt bảng quảng cáo ngoài trời sai Quy chuẩn 17:2013 của Bộ Xây dựng vẫn đang ngang nhiên tồn tại trên địa bàn Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Trong đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng lưu ý các cơ quan chức năng nêu rõ lý do di dời, tháo dỡ đối với các trụ, bảng quảng cáo cũ theo quy hoạch mới để các chủ sở hữu biết và chủ động trong kế hoạch kinh doanh. Đối với các vị trí quảng cáo mới, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Viện Quy hoạch nghiên cứu, bổ sung các loại hình quảng cáo tiên tiến, hiện đại vào quy hoạch.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, sau khi quy hoạch quảng cáo ngoài trời được phê duyệt, Sở Văn hóa – Thể thao có trách nhiệm công bố để đấu thầu công khai, rộng rãi. Sở này cũng được yêu cầu chủ trì, phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng quy hoạch đối với các loại hình quảng cáo ngoài trời khác như bảng ốp tường, bảng ốp mặt tiền, băng rôn, phướn, panô..., trong đó lưu ý các vị trí quy hoạch chuyên để phục vụ tuyên truyền chính trị; hoàn thành trong tháng 12/2016, báo cáo UBND TP Đà Nẵng xem xét, phê duyệt.

Đối với các trụ, bảng quảng cáo (kể cả bảng ốp tường, bảng ốp mặt tiền) hiện nay có vi phạm về kích thước và chiều cao nhưng phù hợp về vị trí thì yêu cầu các chủ đầu tư điều chỉnh theo đúng Quy chuẩn 17:2013 của Bộ Xây dựng trước ngày 1/1/2018. Các trường hợp có gia hạn tồn tại đến sau ngày 1/1/2018 cũng chấm dứt gia hạn vào ngày 31/12/2017. Đối với các trụ, bảng quảng cáo vi phạm về vị trí thì dỡ bỏ trước ngày 1/1/2020 để đảm bảo mỹ quan đô thị.

Về quy trình cấp phép, gia hạn quảng cáo, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở Văn hóa – Thể thao làm đầu mối “một cửa” nhận và trả hồ sơ của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; chủ động phối hợp với Sở Xây dựng, Sở GTVT, Văn phòng UBND TP để xử lý với thời hạn tối đa không quá 20 ngày/hồ sơ, không để các tổ chức, cá nhân phải trải qua nhiều bước thủ tục như hiện nay. Quy trình này bắt đầu triển khai thực hiện kể từ ngày 1/10/2016.

Liên quan đến các trụ, bảng quảng cáo sử dụng đất, công trình tư nhân để kinh doanh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Trung tâm Quản lý quảng cáo chủ trì, phối hợp với Viện Quy hoạch nghiên cứu, tham mưu phương án thu ngân sách từ các chủ đất, chủ công trình cho thuê quảng cáo, báo cáo UBND TP Đà Nẵng xem xét, quyết định trong tháng 10/2016.

Đối với các trụ, bảng quảng cáo không phép, trái phép hoặc quảng cáo sai quy định, để rách nát gây mất mỹ quan đô thị..., Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Trung tâm Quản lý quảng cáo khẩn trương xây dựng chế tài xử lý, báo cáo UBND TP Đà Nẵng xem xét, quyết định.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet