Đà Nẵng ra quy chế quản lý bán hàng đa cấp

HẢI CHÂU

Ngày 10/10/2016, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa ký Quyết định 6888/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

Quy chế phối hợp gồm 3 chương và 20 điều áp dụng đối với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trong quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Đà Nẵng. Trong đó quy định rõ nguyên tắc, nội dung, phương thức, trách nhiệm trong công tác phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp của mỗi cơ quan, đơn vị dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ban, ngành, đơn vị.

Công ty HGI có hành vi lừa đảo kinh doanh đa cấp tại Đà Nẵng bị cơ quan chức năng đánh sập năm 2015 (Ảnh: Xuân Dương)

Nội dung phối hợp chủ yếu tập trung vào việc cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến hồ sơ, thủ tục, hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn; phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật; thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoạt động bán hàng đa cấp biến tướng; tham mưu hoặc đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp... 

Theo quy chế này, Sở Công thương Đà Nẵng được giao làm cơ quan đầu mối chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND TP thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn TP.

Quy chế này cũng quy định sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Công Thương với các cơ quan hữu quan như Sở KH-ĐT, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Sở NN-PTNT, Sở KH-CN, Sở TT-TT, Công an TP,  Cục Thuế TP, Chi cục QLTT, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại Đà Nẵng và UBND các quận, huyện thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) cấp và nội dung thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn, việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp, việc tạm dừng, chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp...

Theo Sở Công thương Đà Nẵng, việc UBND TP ban hành quy chế phối hợp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trước tình hình hoạt động bán hàng đa cấp có nhiều biến tướng phức tạp, gây bức xúc trong dư luận trong thời gian qua.Đồng thời góp phần tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho các doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và trật tự, an sinh xã hội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet