Đà Nẵng: Rút ngắn thời gian, đơn giản thủ tục cung cấp điện cho khách hàng

HẢI CHÂU

Ngày 16/8, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa ký Quyết định 4348/QĐ-UBND ban hành quy định về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Giám đốc các Sở Công thương, Xây dựng, GTVT, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng phối hợp thực hiện chỉ số tiếp cận điện năng (tổng thời gian thực hiện cấp điện cho khách hàng sử dụng điện kể từ khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp điện của khách hàng đến khi thi công hoàn thành công trình cấp điện, nghiệm thu đóng điện và ký kết hợp đồng mua bán điên), thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình để đảm bảo thực hiện tốt 3 tiêu chí: đơn giản hóa tối đa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết và giảm chi phí thực hiện.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn TP cho các khách hàng có nhu cầu sử dụng điện (Ảnh: HC)

Đồng thời rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn TP Đà Nẵng. Theo đó, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của các Sở, UBND quận, huyện năm 2017 không quá 14 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ), phấn đấu đến năm 2020 rút ngắn xuống còn không quá 12 ngày làm việc. Thời gian giải quyết các thủ tục, công việc thuộc trách nhiệm của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng không quá 5 ngày làm việc.

Thời gian lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, đền bù giải tỏa, mua sắm vật tư, thiết bị, triển khai thi công di khách hàng/chủ đầu tư công trình điện thực hiện không quá 35 ngày. Riêng các công trình điện do Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng đầu tư thì không quá 23 ngày (ngoại trừ những công trình có thời gian cấp điện theo yêu cầu của khách hàng lớn hơn thời gian quy định).

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu mọi cơ quan, đơn vị được giao giải quyết các thủ tục liên quan đến chỉ số tiếp cận điện năng phải niêm yết, công bố công khai thủ tục, hồ sơ yêu cầu, mức thu phí, lệ phí, thời gian giải quyết theo quy định của nhà nước tại trụ sở cơ quan, đơn vị mình. Thủ tục phải đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật, bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho khách hàng có yêu cầu cấp điện.

Đồng thời UBND TP Đà Nẵng giao Sở Công thương nghiên cứu, đề xuất Bộ Công thương, UBND TP về đơn giản hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục xác nhận sự phù hợp với cấp điện TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật) đối với các công trình trạm biến áp trung áp có tổng dung lượng lớn hơn 2.000kVA. Thực hiện công tác hậu kiểm đối với các công trình trạm biến áp trung áp có tổng dung lượng từ 2.000kVA trở xuống.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet