Đà Nẵng sẽ xóa VP công chứng hoạt động theo loại hình công ty tư nhân

HẢI CHÂU

Đến hết năm 2016, các Văn phòng công chứng hoạt động theo loại hình công ty tư nhân không chuyển đổi hoạt động theo loại hình công ty hợp danh sẽ bị UBND TP Đà Nẵng thu hồi quyết định cho phép thành lập, Sở Tư pháp thu hồi giấy đăng ký. hoạt động!

Bà Võ Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp Đà Nẵng cho hay, TP Đà Nẵng đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, do đó Sở đã yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng (TCHNCC) khi hướng dẫn thủ tục công chứng các hợp đồng, giao dịch cho tổ chức, cá nhân thì thực hiện hướng dẫn một lần bằng phiếu hướng dẫn, trong đó ghi cụ thể các giấy tờ cần có trong hồ sơ.

Theo Giám đốc Sở Tư pháp Đà Nẵng Võ Thị Như Hoa, việc xác nhận của UBND xã, phường về hộ tịch (như sinh, tử, nhận cha mẹ con, kết hôn, nuôi con nuôi…) trong các giấy tờ, văn bản không làm phát sịnh quyền và nghĩa vụ pháp lý. Nếu công chứng viên căn cứ vào các văn bản đó để công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc thừa kế thì sẽ chịu nhiều rủi ro về mặt pháp lý (Ảnh: HC)

“Nếu TCHNCC nào bị phản ánh hướng dẫn người yêu cầu công chứng nhiều lần đối với 01 thủ tục công chứng thì Sở Tư pháp Đà Nẵng sẽ xem xét, xử lý theo quy định pháp luật” – bà Võ Thị Như Hoa nhấn mạnh. Theo bà, những năm qua Sở đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra tổ chức và hoạt động của các TCHNCC trên địa bàn song vi phạm của các TCHNCC và công chứng viên chưa đến mức xử lý theo quy định của pháp luật nên chủ yếu chấn chỉnh, nhắc nhở.

Do đó, thời gian qua việc xử lý đối với hành vi vi phạm của các TCHNCC, công chứng viên không nhiều. Năm 2016, Sở Tư pháp Đà Nẵng sẽ tăng cường các đợt thanh tra hoạt động của các TCHNCC trên địa bàn và xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm (nếu có) trong lĩnh vực công chứng của công chứng viên cũng như TCHNCC theo quy định pháp luật.

Cũng theo bà Võ Thị Như Hoa, Sở Tư pháp Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị Công an, Viện KSND, TAND TP và các cơ quan tiến hành tố tụng các quận, huyện cung cấp cho Sở thông tin liên quan đến các công chứng viên trong những vụ việc do các cơ quan này thụ lý giải quyết. Bên cạnh đó, kể từ năm 2016, Sở yêu cầu các TCHNCC báo cáo định kỳ hàng quý về các trường hợp công chứng viên có liên quan trong những vụ việc do các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn TP thụ lý giải quyết.

Đặc biệt, thực hiện khoản 1, Điều 79 Luật Công chứng năm 2014, Sở Tư pháp Đà Nẵng yêu cầu đến hết năm 2016, các Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập, hoạt động theo loại hình công ty tư nhân (theo quy định của Luật Công chứng năm 2006) phải chuyển đổi thành Văn phòng công chứng có từ hai công chứng viên hợp danh trở lên, hoạt động theo loại hình công ty hợp danh.

“Trong thời hạn trên, nếu Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập không thực hiện xong việc chuyển đổi thì UBND TP Đà Nẵng sẽ thu hồi quyết định cho phép thành lập, Sở Tư pháp thu hồi giấy đăng ký hoạt động theo quy định!” – bà Võ Thị Như Hoa nêu rõ.

Bà Võ Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp Đà Nẵng lưu ý, đối với việc xác nhận quan hệ thừa kế giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản thừa kế theo quy định tại khoản 1, Điều 4 Nghị định 158/NĐ-CP (ngày 27/12/2005) của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch thì “mọi sự kiện về hộ tịch phải được đăng ký đầy đủ, kịp thời, chính xác theo quy định của Nghị định này”.

Do đó, việc xác nhận các việc về hộ tịch (như sinh, tử, nhận cha mẹ con, kết hôn, nuôi con nuôi…) do UBND xã, phường thực hiện trong các giấy tờ, văn bản không làm phát sịnh quyền và nghĩa vụ pháp lý. Nếu công chứng viên căn cứ vào các văn bản xác nhận của UBND xã, phường về các việc hộ tịch nói trên để công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc thừa kế thì sẽ chịu nhiều rủi ro về mặt pháp lý.

Trường hợp thấy hồ sơ yêu cầu công chứng có vấn đề chưa rõ thì công chứng viên có trách nhiệm đi xác minh thực tế hoặc xác minh tại tàng thư công an để làm cơ sở công chứng hợp đồng, giao dịch.

Khi công chứng các hợp đồng, giao dịch, các công chứng viên phải xác định đúng chủ thể của các bên tham gia, đối tượng của hợp đồng giao dịch và thực hiện công chứng theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet