Đà Nẵng: Theo dõi đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

HẢI CHÂU

Ngày 12/6, Sở Tư pháp Đà Nẵng cho hay, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 3935/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn TP Đà Nẵng năm 2017.

Theo đó, từ nay đến trước tháng 12/2017, Sở Tư pháp Đà Nẵng sẽ chủ trì phối hợp với Sở TN-MT tiến hành thu thập và xử lý thông tin theo dõi việc thi hành pháp luật (THPL) về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn TP.

Đà Nẵng: Theo dõi đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - ảnh 1
Đà Nẵng theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn TP Đà Nẵng năm 2017 (Ảnh: HC)

Các hoạt động theo dõi THPL về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn bao gồm thu thập, xử lý thông tin theo dõi THPL về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất với đất thông qua báo cáo 6 tháng đầu năm 2017 của Văn phòng đăng ký đất đai TP Đà Nẵng và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại 7 quận, huyện và một số tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn TP.

Thu thập thông tin qua việc kiểm tra trực tiếp tại một số Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các quận, huyện và một số tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn. Thu thập thông tin được phản ánh từ các phương tiện thông tin đại chúng, phản ánh, kiến nghị từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Đồng thời kiểm tra tình hình THPL về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn TP. Đoàn kiểm tra sẽ do 01 lãnh đạo Sở Tư pháp làm trưởng đoàn, thành viên là đại diện các Sở TN-MT, Xây dựng, Tài chính, Nội vụ. Sở Tư pháp Đà Nẵng sẽ chủ động tham mưu UBND TP xây dựng kế hoạch kiểm tra, xác định rõ thời gian thực hiện, hoàn thành kiểm tra trong quý III/2017.

Theo Sở Tư pháp Đà Nẵng, việc thực hiện Kế hoạch số 3935/KH-UBND nhằm phát hiện những bất cập, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương; kịp thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả THPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet