Đà Nẵng thu hút nhân lực theo vị trí việc làm

HẢI CHÂU

Sở Nội vụ Đà Nẵng cho hay, UBND TP vừa có Thông báo số 10/TB-UBND về việc xác định vị trí việc làm và ngành nghề tiếp nhận, bố trí công tác năm 2013 tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc nhằm thu hút thêm nhiều người tài đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, đơn vị và góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động của TP.

 

Việc thu hút nhân lực theo vị trí việc làm sẽ giúp Đà Nẵng khắc phục được nhiều hạn chế trong thời gian qua - Ảnh: HC

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và trên cơ sở rà soát cân đối số biên chế và lao động hiện có để xác định nhu cầu tiếp nhận đối tượng thu hút theo các nội dung: Vị trí việc làm cần tiếp nhận (mô tả rõ công việc); số lượng cần tiếp nhận; điều kiện, tiêu chuẩn (ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Quyết định 17/2010/QĐ-UBND, không trái pháp luật).

Việc tổng hợp nhu cầu tiếp nhận theo chính sách thu hút nguồn nhân lực được thực hiện theo từng quý. Các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng đầu tiên của quý đó (riêng quý I/2013, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/2); thông báo công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan (gồm các thông tin về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng vị trí tiếp nhận, thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ).

Bên cạnh việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Quyết định 17/2010/QĐ-UBND và có ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, các đối tượng sẽ được phỏng vấn trực tiếp, đánh giá thêm kiến thức chuyên ngành, kiến thức xã hội, khả năng giao tiếp, ứng xử, sự nhạy bén trong xử lí tình huống...

Hồ sơ của đối tượng tham gia chính sách thu hút nguồn nhân lực có thể nộp theo 2 cách: Nộp trực tiếp tại Sở Nội vụ Đà Nẵng (số 132 Yên Bái, quận Hải Châu) hoặc cơ quan, đơn vị đăng kí nhu cầu tuyển dụng; nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách truy cập vào mục Dịch vụ hành chính công trên website của Sở Nội vụ Đà Nẵng.

Theo Sở Nội vụ Đà Nẵng, việc thu hút nhân lực theo vị trí việc làm sẽ góp phần khắc phục một số hạn chế trong việc tiếp nhận, bố trí công tác thời gian qua, như: không xác định cụ thể số lượng dẫn đến việc bị động trong tiếp nhận; không giới hạn chỉ tiêu sẽ dẫn đến quá tải, đồng thời một số vị trí đơn vị thật sự cần tiếp nhận lại không thuộc nhóm ngành thu hút; việc thông báo ngành tiếp nhận không có giới hạn chỉ tiêu dẫn đến không có sự cạnh tranh cho từng vị trí tiếp nhận…

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet