Đà Nẵng: Thu thuế xuất nhập khẩu đạt quá thấp

HẢI CHÂU

Đến cuối tháng 4/2015, số thu thuế xuất nhập khẩu trên địa bàn Đà Nẵng là 617.013 triệu đồng, chỉ đạt 24,68% dự toán giao, thậm chí chỉ bằng 87,5% so với cùng kỳ năm 2014

Ngày 23/5, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Võ Duy Khương vừa có văn bản 3406/UBND-KTTH gửi Cục Hải quan Đà Nẵng đôn đốc đảm bảo tiến độ thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) trên địa bàn.

Thu thuế xuất nhập khẩu của Đà Nẵng trong 4 tháng đầu năm 2015 đạt quá thấp (Ảnh: HC)

Theo báo cáo của Sở Tài chính Đà Nẵng, đến cuối tháng 4/2015 số thu thuế XNK là 617.013 triệu đồng, chỉ đạt 24,68% dự toán giao, thậm chí chỉ bằng 87,5% so với cùng kỳ năm 2014 (705.207 triệu đồng). “Như vậy là thấp hơn so với tiến độ thực hiện bình quân, làm giảm tỉ lệ thực hiện dự toán thu ngân sách của TP trong 4 tháng đầu năm 2015” – ông Võ Duy Khương nhấn mạnh.

Trước tình hình đó, để đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách được giao năm 2015, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Cục Hải quan Đà Nẵng tập trung rà soát, tăng cường đôn đốc công tác thu thuế XNK theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 21/4/2015, của Thành ủy tại Thông báo 342/TB-TU ngày 12/3/2015 và của UBND TP; trong 06 tháng đầu năm phải đạt từ 50% - 55% dự toán thu thuế XNK được giao.

Trong đó, tập trung rà soát lại toàn bộ các khoản thu, nguồn thu và làm rõ nguyên nhân việc thu thuế XNK thấp hơn so với cùng kỳ năm 2014 và thấp hơn so với tiến độ dự toán thu. Từ đó tìm ra các biện pháp, đề xuất kịp thời với Tổng cục Hải quan, UBND TP chỉ đạo nhằm tăng số thu thuế XNK trên địa bàn, Trường hợp cần thiết thì Cục Hải quan sớm tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm trong tháng 5/2015 để bàn về các giải pháp và việc phối hợp trong công tác tăng cường thu thuế XNK trên địa bàn.

Đồng thời rà soát lại các chính sách thu thuế XNK mới ban hành làm giảm thu; đặc biệt là làm việc lại với các đơn vị XNK xăng dầu qua cảng Đà Nẵng để dự kiến nguồn thu chính xác. Trường hợp số thu dự toán TƯ đã giao vượt quá khả năng thực lực của địa phương (giảm do ảnh hưởng chính sách, do lượng đăng ký nhập khẩu xăng dầu giảm so với dự kiến tính toán khi giao dự toán…) thì Cục Hải quan phải kịp thời báo cáo Tổng Cục Hải quan để đề xuất điều chỉnh giảm dự toán thu năm 2015 phù hợp với tình hình thực tế.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet