Đà Nẵng: Trao giấy khai sinh, thẻ BHYT, hộ khẩu tại nhà trẻ em như thế nào?

HẢI CHÂU

Đề án của UBND TP Đà Nẵng quy định rất cụ thể việc trao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại gia đình trẻ em trên địa bàn TP, xem đây là việc làm mang đậm tính nhân văn để chứng nhận, chào đón một công dân mới ra đời!

Như tin đã đưa, ngày 29/8, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ký Quyết định số 5819/QĐ-UBND phê duyệt Đề án triển khai thí điểm thực hiện trao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), hộ khẩu tại gia đình trẻ em trên địa bàn TP. Sau khi báo Infonet đưa tin, rất nhiều bạn đọc đã đề nghị cung cấp cụ thể thêm thông tin về việc triển khai thực hiện đề án hết sức nhân văn này.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri phường Vĩnh Trung (quận Thanh Khê) chiều 29/8, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã chính thức công bố về Đề án triển khai thí điểm thực hiện trao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), hộ khẩu tại gia đình trẻ em trên địa bàn TP (Ảnh: HC)

Theo Quyết định 5819/QĐ-UBND, trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình trẻ em nhằm tiếp tục quan tâm triển khai có hiệu quả các luật hộ tịch, cư trú, BHYT, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại địa phương, giúp công dân tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, nâng cao tính phục vụ trong giao dịch hành chính với người dân. Đây cũng là việc mang tính nhân văn, khẳng định rõ hơn sự quan tâm, trách nhiệm của chính quyền địa phương, các tổ chức, đơn vị trên địa bàn TP khi chứng nhận, chào đón một công dân mới ra đời.

Theo đó, việc trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình trẻ em được áp dụng thống nhất trên địa bàn TP Đà Nẵng. Đối tượng thực hiện là tất cả trẻ em được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết việc đăng ký khai sinh lần đầu, đúng hạn theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

UBND nơi đăng ký khai sinh thực hiện việc trao giấy khai sinh cho gia đình của trẻ em đối với các trường hợp: Người đi đăng ký khai sinh không có nhu cầu thực hiện liên thông các thủ tục đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT, hộ khẩu; Đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyền đăng ký tại UBND cấp huyện; Trẻ em được đăng ký khai sinh không thuộc trường hợp đăng ký thường trú tại TP Đà Nẵng.

Đồng thời thực hiện việc trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ BHYT cho gia đình của trẻ em đối với trường hợp người đi đăng ký khai sinh có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT, hộ khẩu đối với trẻ em hiện đang sinh sống trên địa bàn do UBND nơi đăng ký khai sinh quản lý.

Việc trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ BHYT được thực hiện tại gia đình của trẻ em. Trong tháng 9/2016, thực hiện thí điểm trao cho 05 trường hợp, do lãnh đạo UBND TP trao. Gồm 01 trường hợp đăng ký khai sinh thuộc hộ nghèo; 01 trường hợp đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài; 01 trường hợp đăng ký khai sinh thuộc hộ gia đình chính sách; 01 trường hợp đăng ký khai sinh thuộc diện phụ nữ đơn thân sinh con; và 01 trường hợp đăng ký khai sinh thuộc đối tượng dân tộc thiểu số.

Sở Tư pháp phối hợp với UBND các cấp lựa chọn các gia đình để thực hiện thí điểm và chuẩn bị việc trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình trẻ em. Cơ quan trao giấy khai sinh, thẻ BHYT, hộ khẩu đối với 05 trường hợp thí điểm này gồm đại diện lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, các Sở Tư pháp; Nội vụ, Công an TP, Bảo hiểm xã hội TP, cơ quan đăng ký khai sinh (UBND quận/huyện hoặc phường/xã) và đại diện tổ chức, cá nhân tài trợ (nếu có).

Từ ngày 01/10 trở đi, thực hiện trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ BHYT gia đình trẻ em trên toàn TP. Trường hợp cấp giấy khai sinh thuộc thẩm quyền đăng ký của UBND quận, huyện thì cơ quan trao là đại diện UBND quận, huyện; đại diện tổ chức chính trị xã hội; tổ trưởng dân phố/trưởng thôn và đại diện tổ chức, cá nhân tài trợ (nếu có). Trường hợp cấp giấy khai sinh thuộc thẩm quyền đăng ký của UBND cấp xã thì cơ quan trao là đại diện UBND cấp xã, đại diện tổ chức chính trị xã hội, tổ trưởng dân phố/trưởng thôn và đại diện tổ chức, cá nhân tài trợ (nếu có).

Theo quy định tại Quyết định 5819/QĐ-UBND, việc trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình trẻ em được tổ chức thực hiện trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, thường trú, thẻ BHYT. Trường hợp công dân chỉ thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh thì tổ chức trao giấy khai sinh trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày UBND các cấp ký giấy khai sinh (trừ trường hợp gia đình trẻ em có yêu cầu khác về thời gian trao).

Về trình tự, sau khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm liên hệ với người nộp hồ sơ thông báo về thời gian cụ thể trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình trẻ em để công dân chuẩn bị. Gia đình của trẻ em cử người đại diện để nhận giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ BHYT.

Trường hợp người đi đăng ký khai sinh từ chối trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình của trẻ em thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân nhận kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND nơi đăng ký khai sinh theo quy định.

Cũng theo Quyết định 5819/QĐ-UBND, từ tháng 9/2016 đến hết năm 2017 thực hiện thí điểm việc trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình trẻ em trên toàn TP. Cuối năm 2017 sơ kết Đề án, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện, UBND TP Đà Nẵng xem xét trình HĐND TP ban hành Nghị quyết về tổ chức trao giấy khai sinh, hộ khẩu và thẻ BHYT tại gia đình trẻ em để có cơ sở pháp lý cho việc thực hiện và bố trí kinh phí thực hiện thường xuyên cho các năm tiếp theo.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tư pháp làm đầu mối, tham mưu UBND TP xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình trẻ em trên địa bàn TP. Đồng thời tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo Chủ tịch UBND TP quá trình triển khai, kết quả thực hiện Đề án này. 

Sở Nội vụ, Công an TP, Bảo hiểm xã hội TP có trách nhiệm phối hợp triển khai Đề án; phối hợp sơ kết, tổng kết và báo cáo Chủ tịch UBND TP quá trình triển khai, kết quả thực hiện Đề án này. Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định trình UBND TP phê duyệt kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định; giúp UBND TP quản lý nguồn kinh phí được tổ chức, cá nhân hỗ trợ để thực hiện Đề án. Sở TT-TT có trách nhiệm chủ động phối hợp với Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện thông tin, tuyên truyền về việc trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình trẻ em để người dân biết, thực hiện.

UBND các quận, huyện, xã, phường có trách nhiệm tổ chức triển khai Đề án này trên địa bàn quản lý. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Kịp thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình trẻ em để được hướng dẫn giải quyết.

Kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách nhà nước và đóng góp của các tổ chức và cá nhân. Theo đó, nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí chi hỗ trợ công tác phí cho cơ quan thực hiện trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình trẻ em với mức: 20.000 đồng/trường hợp; riêng các xã miền núi thuộc huyện Hòa Vang: 30.000 đồng/trường hợp.

Năm 2016, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Đề án này, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng dự toán kinh phí thực hiện trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ BHYT tại nhà dân. Năm 2017, các cơ quan, đơn vị, địa phương lập dự toán cùng với dự toán chi ngân sách năm gửi Sở Tài chính tổng hợp trình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với nguồn kinh phí hỗ trợ từ tổ chức, cá nhân thực hiện chi cho việc mua hoa, thiệp chúc mừng, tặng sổ tiết kiệm cho trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và mẹ đơn thân sinh con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Sở Tài chính được giao quản lý nguồn kinh phí do các tổ chức, cá nhân hỗ trợ; chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBNDTP vận động hỗ trợ và xây dựng quy chế quản lý các khoản chi có liên quan đến nguồn kinh phí do tổ chức, cá nhân hỗ trợ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet