Đà Nẵng: Trợ cấp hàng tháng cho trẻ mồ côi cha hoặc mẹ

HẢI CHÂU

Ngày 14/6, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, UBND TP vừa có Quyết định 3478/QĐ-UBND đồng ý chủ trương trợ cấp hàng tháng đối với trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại (là mẹ hoặc cha) không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng tại cộng đồng.

Tại Quyết định 3478/QĐ-UBND (có hiệu lực từ tháng 6/2016), Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thống nhất với đề nghị của Giám đốc Sở LĐ-TB-XH về việc trợ cấp hàng tháng đối với trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại (là mẹ hoặc cha) không có nguồn nuôi dưỡng và thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn TP.

Trên địa bàn Đà Nẵng vẫn còn nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. phải sớm ra đời kiếm sống (Ảnh: HC)

Trong nhóm đối tượng nêu trên, mức trợ cấp hàng tháng đối với trẻ em dưới 4 tuổi là 675.000 đồng/người/tháng; trẻ em từ 4 tuổi trở lên là 405.000 đồng/người/tháng. Hồ sơ, quy trình, thủ tục xét hưởng thực hiện theo quy định như đối tượng hưởng chính sách Bảo trợ xã hội.

Kinh phí thực hiện quyết định này từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp đảm bảo xã hội hàng năm của các quận, huyện. Thời điểm áp dụng mức trợ cấp được hưởng kể từ ngày Chủ tịch UBND quận, huyện ban hành quyết định trợ cấp cho đối tượng.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở LĐ-TB-XH hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các quận, huyện trong việc tổ chức thực hiện; tổng hợp dự toán hàng năm gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND TP xem xét, bố trí kinh phí thực hiện cho ngân sách các quận, huyện; đồng thời định kỳ 6 tháng, năm tổng hợp, báo cáo UBND TP kết quả thực hiện.

UBND các quận, huyện được giao tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp của xã, phường; hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các xã, phường trong việc tổ chức thực hiện; lập dự toán hàng năm gửi Sở LĐ-TB-XH và Sở Tài chính để tổng hợp trình UBND TP theo quy định;

UBND các quận, huyện cũng được yêu cầu bố trí dự toán ngân sách, thực hiện chi hỗ trợ đúng đối tượng, đúng chế độ và quyết toán theo quy định hiện hành. Định kỳ trước ngày 15/6 và ngày 15/12 hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ về Sở LĐ-TB-XH để tổng hợp báo cáo UBND TP.

Trong khi đó, UBND các xã, phường được giao hướng dẫn đối tượng đủ điều kiện làm thủ tục, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp; tiến hành họp xét duyệt và đề nghị UBND quận, huyện ra quyết định trợ cấp cho các đối tượng. Thực hiện chi trả hàng tháng cho đối tượng và tổng hợp thanh toán với ngân sách quận, huyện theo quy định hiện hành.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet