Đà Nẵng: Xử lý ngay vụ "khu du lịch 3 tháng chịu 6 cuộc thanh, kiểm tra"

HẢI CHÂU

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu Chánh Thanh tra TP và thủ trưởng các sở, ngành hữu quan xử lý ngay vụ “khu du lịch 3 tháng chịu 6 cuộc thanh, kiểm tra” mà báo Infonet nêu ngày 11/6.

Ngày 12/6, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ký văn bản số 4454/UBND-NCPC gửi Chánh Thanh tra TP và thủ trưởng các Sở, ban, ngành nêu rõ: “Ngày 11/6, báo điện tử Infonet có đăng bài “Đà Nẵng: Một khu du lịch 3 tháng chịu 6 cuộc thanh, kiểm tra”.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra, xử lý ngay vụ khu nghỉ mát SandyBeach chỉ trong 3 tháng qua phải chịu đến 6 cuộc thanh, kiểm tra! (Ảnh: HC)

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Chánh Thanh tra TP khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, rà soát thông tin có liên quan, báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND TP (thông qua Phòng Nội chính – Pháp chế, Văn phòng UBND TP) trước ngày 30/6.

Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng cũng được yêu cầu chủ trì phối hợp với các cơ quan có chức năng thanh, kiểm tra chuyên ngành xây dựng quy chế phối hợp trong công tác thanh, kiểm tra liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp (kể cả các chi nhánh) đóng trên địa bàn, trình Chủ tịch UBND TP xem xét, phê duyệt trong tháng 8/2015. Đồng thời tiếp tục tăng cường chức năng quản lý nhà nước về hoạt động thanh tra, nhất là thanh, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn TP.

Trong khi đó, Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành có chức năng thanh, kiểm tra đối với doanh nghiệp được yêu cầu trong thời gian trước mắt rà soát, báo cáo Thanh tra TP danh sách các đơn vị, doanh nghiệp được thanh, kiểm tra. Chấm dứt tình trạng trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra làm cản trợ hoạt động bình thường của doanh nghiệp là đối tượng thanh tra.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành có chức năng thanh, kiểm tra đối với doanh nghiệp chỉ được tiến hành thanh, kiểm tra theo chế độ đột xuất đối với các đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng hoặc theo yêu cầu công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đối với những trường hợp đặc biệt, báo cáo Chủ tịch UBND TP xem xét quyết định trước khi tiến hành thanh tra.

Văn bản này cũng đồng thời được gửi đến Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị hữu quan. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Chánh Thanh tra TP và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc khi nhận được văn bản này.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet