Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND có quyền miễn trừ như thế nào?

Nhân Chi

"Em nghe nói, Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền được miễn trừ, mà không biết nội dung quyền này thế nào. Kính mong tòa soạn giải thích giúp em"- Nguyễn Văn Ánh (Vụ Bản, Nam Định).

Đây là một quyền đặc thù của đại biểu dân cử (Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng Nhân dân) được Hiếp pháp và pháp luật quy định. Xin trả lời bạn như sau:

Đại biểu Quốc hội có quyền miễn trừ khi làm nhiệm vụ, cụ thể: Không được bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Quốc hội nếu không có sự đồng ý của Quốc hội hoặc trong thời gian Quốc hội không họp, không có sự đồng ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Việc đề nghị bắt, giam, giữ, khởi tố, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Quốc hội thuộc thẩm quyền của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đại biểu Quốc hội không thể bị cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đại biểu công tác bãi nhiệm, cách chức, buộc thôi việc, sa thải nếu không được Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng ý.

Hình ảnh tuyên truyền bầu cử

Không được bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Hội đồng nhân dân, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Hội đồng nhân dân nếu không có sự đồng ý của Hội đồng nhân dân hoặc trong thời gian Hội đồng nhân dân không họp, không có sự đồng ý của Thường trực Hội đồng nhân dân. Trường hợp đại biểu Hội đồng nhân dân bị tạm giữ vì phạm tội quả tang thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet