Đại biểu "truy" trách nhiệm Bộ trưởng Cao Đức Phát về vấn đề kinh tế biển

Hồng Chuyên

Không dưới 3 đại biểu hỏi về vấn đề biển đảo, phát triển kinh tế biển, ngư dân tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát.

Mở đầu phiên chất vấn về vấn đề biển đảo ĐBQH Mã Điền Cư (Quảng Ngãi) hỏi 2 câu hỏi liên quan đến biển đảo, kinh tế biển: 

“Một, Nghị định 67 của Chính phủ về chính sách phát triển thủy sản, đây là một chính sách đúng đắn, hợp lòng dân và là một chính sách rất quan trọng nhằm khai thác tiềm năng biển có hiệu quả, không ngừng nâng cao đời sống cho ngư dân và góp phần bảo vệ chủ quyền của đất nước. Theo Báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội cho thấy việc thực hiện chính sách này còn nhiều bất cập, hạn chế, như việc đầu tư vốn xây dựng cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh bão lũ ở nhiều dự án chưa kịp thời, còn dàn trải, thiếu đồng bộ. Một số quy định của nghị định còn chưa phù hợp cần sửa đổi, bổ sung. Việc thành lập quản lý tổ, đội hợp tác xã ở các địa phương còn chậm và thiếu chặt chẽ v.v...

Bộ trưởng Cao Đức Phát

Đải biểu Mã Điền Cư truy trách nhiệm: "Tôi đề nghị đồng chí Bộ trưởng nói rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của mình và hướng đến Bộ trưởng sẽ đưa ra những giải pháp hữu hiệu nào để khắc phục những bất cập tồn tại trên nhằm thực hiện chính sách phát triển thủy sản ngày càng mang lại hiệu quả cao, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân”.

Câu hỏi thứ 2, ĐBQH Mã Điền Cư tiếp tục hỏi về Dự án vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn hai được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, ngân sách Trung ương hỗ trợ 100% vốn đầu tư theo Công văn số 1088 ngày 5/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý vốn thực hiện dự án của tỉnh Quảng Ngãi. Thủ tướng giao cho Bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ tài chính bổ sung kế hoạch năm 2014 với số vốn 100 tỷ đồng và cho dự án, tiếp tục bổ sung 100 tỷ đồng trong kế hoạch năm 2015, nhưng như chúng ta biết đa số ngư dân Quảng Ngãi đánh bắt xa bờ, ở ngư trường đảo Hoàng Sa, đây là ngư trường có nhiều rủi ro và đặc biệt là những tháng mưa bão gây khó khăn cho việc tàu thuyền neo đậu.

ĐBQH Mã Điền Cư hỏi: “Với tư cách là Bộ trưởng quản lý ngành, tôi đề nghị đồng chí có trách nhiệm như thế nào cho việc hỗ trợ Dự án khu neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn giai đoạn 2, thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản nêu trên”

Trả lời câu hỏi của Đại biểu Mã Điền Cư (tỉnh Quảng Ngãi), Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết: “Thực tế hiện nay, chúng tôi đang hướng dẫn các địa phương đăng ký về việc đầu tư, yêu cầu đầu tư xây dựng các cảng cá, các khu neo đậu tầu, thuyền. Đến nay đã có 211 cảng được đăng ký, 131 khu neo đậu tầu, thuyền, chúng tôi đang huy động các nguồn vốn từ ngân sách, vay vốn ODA để triển khai thực hiện và đã thực hiện được 83 cảng, 65 khu neo đậu tàu thuyền”.

Về vấn đề khu neo đậu tại Lý Sơn, Bộ trưởng Cao Đức Phát trả lời: “Để thực hiện chủ trương này, rõ ràng cần phải làm từng bước, không thể nhanh được. Riêng đối với khu neo đậu Lý Sơn, chúng tôi hiểu rất rõ vị trí quan trọng của khu neo đậu Lý Sơn và chúng tôi cũng cố gắng thực hiện rất nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cùng với các bộ tổng hợp, huy động nguồn vốn để thực hiện. Tôi xin tiếp thu ý kiến này của đại biểu để kiểm tra và tiếp tục đôn đốc việc thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”.

Cuối phiên chất vấn buổi sáng ngày 11/6, ĐBQH Cao Thị Xuân (Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hoá) tiếp tục hỏi: “Tại sao khi ngư dân Việt Nam đánh bắt cá trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, nhiều tàu bị Trung Quốc bắt, đập phá, tịch thu ngư lưới cụ, buộc chuộc tiền, rất vô nhân đạo và trái pháp luật của quốc tế. Trong khi đó hàng ngàn tàu cá của ngư dân Trung Quốc xâm phạm trên vùng biển của Việt Nam nhưng số vụ bị xử lý theo pháp luật của Việt Nam còn ít mà chủ yếu chỉ xua đuổi và nhắc nhở. Xin Bộ trưởng cho biết ý kiến của mình về thực trạng trên”. 

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Nộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát cho rằng: “Với những tàu các nước xâm phạm vùng biển của chúng ta, hiện nay, trên địa bàn này do các lực lượng Cảnh sát biển, Hải quân quản lý. Đối với  lực lượng kiểm ngư của Bộ NN&PTNT, chúng tôi sẽ chỉ đạo lực lượng này thực hiện nghiêm túc quy định của luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế”.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet