Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố 900 chỉ tiêu nguyện vọng 2 năm 2016. Cụ thể như sau:

PV