Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn 2016

Hoàng Thanh

Đại học Công nghiệp Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn 2016. Theo đó, ngành lấy điểm cao nhất là ngành ngôn ngữ Anh 26,02 điểm, công nghệ kỹ thuật điện tử lấy 23 điểm. Ngành lấy điểm thấp nhất Công nghệ kỹ thuật máy tính lấy 17 điểm.

Đại học Công nghiệp Hà Nội tham gia xét tuyển chung trong nhóm GX. Nhóm GX gồm 12 trường đại học và học viện trong khu vực Hà Nội, trong đó có Đại học Công nghiệp Hà Nội cùng thực hiện một phương thức tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016 theo Đề án tự chủ tuyển sinh theo nhóm trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua tại Công văn số 1382/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 31 tháng 3 năm 2016. Ngày 13/8 đồng loạt các trường trong nhóm cùng công bố điểm chuẩn vào trường.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet