Đại học Luật TP.HCM công bố dữ liệu xét tuyển

Bạch Dương

Theo số liệu công bố công khai của Đại học Luật TP.HCM, mức điểm thấp nhất đăng ký xét tuyển vào trường tại các tổ hợp môn đều trên 19 điểm.

Tính đến ngày 13/8, tổ hợp Toán, Lý, Hóa nhận được 638 thí sinh đăng ký xét tuyển với mức điểm thấp nhất là 19,61 điểm.

Tổ hợp Toán, Lý, Tiếng Anh nhận được 405 thí sinh đăng ký, mức điểm thấp nhất là 19,22 điểm.

Tổ hợp Văn, Sử, Địa nhận được 1.018 thí sinh đăng ký, mức điểm thấp nhất là 19,27 điểm.

Tổ hợp Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01, D03, D06) nhận được 609 thí sinh đăng ký, mức điểm thấp nhất là 19,02 điểm.

Nhà trường cũng đã công khai danh sách những thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển (dưới 19 điểm) để các em đến nhận hồ sơ hoặc hủy các tổ hợp môn không đủ điều kiện xét tuyển.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet