Điểm trúng tuyển tạm thời được nhà trường cập nhật lúc 11h30 ngày 18/8

Theo đó, ngành có điểm trúng tuyển tạm thời cao nhất là Ngôn ngữ Anh với 22,75 điểm.

Ngành có điểm trúng tuyển tạm thời thấp nhất là 16 điểm bao gồm các ngành Công nghệ thông tin (mã tổ hợp A00), Ngôn ngữ Trung Quốc (mã tổ hợp D04).

Chi tiết điểm trúng tuyển tạm thời theo các ngành như sau

Bạch Dương