Đại học Sư phạm TP.HCM giảm chỉ tiêu các ngành sư phạm

Bạch Dương

Đại học Sư phạm TP.HCM vừa điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015

Theo đó, tổng chỉ tiêu của trường năm nay không thay đổi so với dự kiến (3.300 chỉ tiêu). Tuy nhiên, thực hiện chủ trương giảm chỉ tiêu các ngành sư phạm nên trường điều chỉnh theo hướng chuyển bớt 60 chỉ tiêu ngành sư phạm sang các ngành đào tạo ngoài sư phạm.

Tổng chỉ tiêu ngành sư phạm giảm từ 1.900 xuống 1.840, tổng chỉ tiêu ngành ngoài sư phạm tăng từ 1.400 lên 1.460 so với công bố trước đó.

Một số ngành sư phạm giảm chỉ tiêu gồm: sư phạm hóa học, sư phạm ngữ văn, sư phạm lịch sử… Ngược lại, một số ngành ngoài sư phạm tăng chỉ tiêu như: ngôn ngữ Pháp, ngôn ngữ Trung Quốc, Việt Nam học…

Dưới đây là chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh đã được điều chỉnh của ĐH Sư phạm TP.HCM

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet