Đại học Sư phạm TPHCM: Tuyển hàng ngàn sinh viên trái phép

Bạch Dương

Thanh tra Bộ GDĐT vừa có kết luận về những sai phạm tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM về tuyển sinh, thu chi tài chính và xây dựng cơ sở vật chất.

Tuyển hàng ngàn sinh viên vượt chỉ tiêu

Theo kết luận thanh tra, trong giai đoạn 2012-2014, trường liên kết với 21 đơn vị, tuyển và đào tạo gần 7.822 sinh viên hệ vừa làm vừa học khi chưa được Bộ GDĐT cấp phép. Trong đào tạo, trường sử dụng chương trình đào tạo chính quy để đào tạo hệ vừa học vừa làm, hợp đồng liên kết đạo tạo chưa thể hiện rõ ràng, trong đó thời gian đào tạo hệ vừa làm vừa học bằng với thời gian đào tạo hệ chính quy… là không đúng với quy định tại khoản 1, điều 4, Quy chế đào tạo ĐHCĐ hình thức vừa làm vừa học.

Năm 2012, trường đã tuyển vượt hơn 92% chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo ĐH hệ vừa làm vừa học. Năm 2013, trường tiếp tục tuyển vượt chỉ tiêu 16,7% đối với hệ vừa làm vừa học và trường tuyển sinh trình độ tiến sỹ vượt 16%. 

Đặc biệt, trong năm 2013 trường không xác định chỉ tiêu và không có thông báo chỉ tiêu của Bộ GDĐT đối với hệ liên thông (vừa làm vừa học), văn bằng 2 (vừa làm vừa học) nhưng đã tuyển 1.190 sinh viên hệ liên thông. Tương tự, năm 2014 trường cũng không xác định chỉ tiêu nhưng vẫn tuyển tới 629 sinh viên văn bằng 2.

Kết luận của Thanh tra Bộ GDĐT nêu rằng trường liên kết với các trường Bồi dưỡng giáo dục ở các địa phương là không đúng so với quy định hiện hành của Bộ GDĐT. Còn về việc xây dựng - chỉnh sửa - bổ sung giáo trình, trường đã làm không đúng quy định khi giao công tác chủ biên biên soạn giáo trình đào tạo ĐH cho cử nhân.

Thu sai hàng tỉ đồng

Mặc dù Nhà nước không quy định thu “kinh phí hỗ trợ đào tạo sau ĐH” nhưng từ năm 2012 đến 2014, trường tổ chức thu kinh phí hỗ trợ đào tạo sau ĐH (ngoài quy định) với tổng số tiền 6,248 tỷ đồng.

Ngoài ra, trường làm sai quy định khi cho chi 5% với hơn 420 triệu đồng kinh phí từ tổng kinh phí cho các đề tài nghiên cứu khoa học để chi cho công tác quản lý đề tài nghiên cứu khoa học…

Về cơ sở vật chất, trường có 5 cơ sở với tổng diện tích là 48.179m² với tổng diện tích sàn xây dựng là 64.108m². Trong khi đó, tổng diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo chỉ có 13.545m², đạt 1,25m² sàn xây dựng/sinh viên (chưa đạt chuẩn so với quy định). Hiện tại trong khuôn viên của trường hiện nay vẫn còn 98 hộ gia đình đang sinh sống vẫn chưa di dời được làm ảnh hưởng đến công tác đào tạo của trường.

Ngoài ra, trường còn mua sắm một số công cụ, dụng cụ nhưng không khảo sát giá theo quy định của Bộ Tài chính; không cung cấp thông tin đầu thầu theo quy định đối với việc đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho hai gói thầu vào năm 2014...

Với những sai phạm và thiếu sót trên, Thanh tra Bộ GDĐT yêu cầu Trường ĐH Sư phạm TPHCM chấm dứt những sai phạm trong tuyển sinh liên kết đào tạo; điều chỉnh thời gian đào tạo đối với hệ vừa làm vừa học; chấm dứt khoản thu ngoài quy định đối với đào tạo sau ĐH và rà soát việc chi để thu hồi nộp ngân sách những khoản chi không phục vụ mục đích thu; chấn chỉnh công tác đấu thầu mua sắm hàng hóa.

Ngoài ra, trường cần lập phương án và kế hoạch di dời 98 hộ gia đình ra khỏi khuôn viên của trường; chấm dứt việc trích 5% kinh phí từ tổng kinh phí cho các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ để chi cho công tác quản lý. 

Đồng thời nêu rõ trách nhiệm của hiệu trưởng tiền nhiệm nhiệm kỳ 2009-2014 và hiệu trưởng đương nhiệm nhiệm kỳ 2014-2018 với vai trò là người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm chung về những hạn chế, thiếu sót và để xảy ra sai phạm trong thời gian qua.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet