Đại học Thủy lợi quán triệt Nghị quyết ĐH Đảng XII

Bình Dương

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra tại Hội trường T45 Trường Đại học Thủy lợi trực tuyến tại đầu cầu Cơ sở 2.

Hội nghị đã được lắng nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông – Tổng thư ký Hội đồng lý luận TW trình bày trước toàn thể Đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ Trường đại học Thủy lợi. Trong phần trình bày của mình, PGS.TS Nguyễn Viết Thông đã đề cập đến các vấn đề về những thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng như: Đại hội đã thảo luận và thông qua văn kiện quan trọng như báo cáo chính trị, báo cáo về kinh tế xã hội, báo cáo về kết quả thực hiện nghị quyết TW4 khóa XI, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH TW Đảng khóa XI. Trong khoảng thời gian ngắn, đồng chí Nguyễn Viết Thông đã trình bày các vấn đề cốt lõi xuyên suốt của văn kiện đại hội tập trung phân tích những điểm mới của văn kiện giúp các Đảng viên dễ dang tiếp cận và nắm bắt thông tin.
Thay mặt Đảng bộ Trường, GS.TS Nguyễn Quang Kim – Bí thư Đảng ủy đề nghị các Đảng viên trong toàn Đảng bộ cần nghiên cứu thêm các nội dung của văn kiện đại hội và các văn bản có liên quan để từ đó nắm bắt được những nội dung quan trọng phục vụ cho việc viết báo cáo thu hoặc cùng với đó là việc vận dụng vào thực tế công việc của mình một cách phù hợp góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Đồng chí Nguyễn Quang Kim thay mặt cho Đảng ủy trường trình bày chương trình hành động của Đảng bộ Trường đại học Thủy lợi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng với những mục tiêu, nội dung và giải pháp cụ thể.


  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet