Đại học Thủy Lợi: triển khai, học tập Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

Uyên Châu

Ngày 7/9/2017 tại Hội trường T45, trực tuyến tại đầu cầu Cơ sở 2 TP Hồ Chí Minh, Đảng ủy trường Đại học Thủy Lợi tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 5 khóa XII.
Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại đầu cầu HN

Đồng thời, Đảng ủy trường Đại học Thủy Lợi cũng tổ chức chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Tham dự Hội nghị gồm có: PGS. TS Nguyễn Viết Thông – Tổng thư ký hội đồng lý luận Trung ương Đảng; GS.TS Nguyễn Quang Kim- Bí thư Đảng ủy và các cán bộ, đảng viên nhà trường.

Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên đã được nghe PGS, TS Nguyễn Viết Thông – Tổng thư ký hội đồng lý luận Trung ương Đảng  đã trình bày khái quát các nội dung của 3 chuyên đề của Nghị quyết lần thứ 5 Ban chấp hành trung ương khóa XII và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Kết thúc buổi học tập, quán triệt Nghị quyết, GS.TS Nguyễn Quang Kim- Bí thư Đảng ủy nhắn nhủ với các đảng viên trẻ, các quần chúng ưu tú là sinh viên cũng cần nghiên cứu, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và vận dụng vào đời sống thực tế. Ngoài ra, sau mỗi buổi học tập chuyên đề, mỗi Đảng viên đều có một bài thu hoạch để Đảng ủy đánh giá, nhận xét phân loại Đảng viên vào mỗi dịp cuối năm.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet