Đại hội Biển Đông Á thông qua “Thỏa thuận Đà Nẵng” đầy tham vọng!

HẢI CHÂU

Chiều tối 20/11, tại Đà Nẵng, Ban tổ chức Đại hội Biển Đông Á lần 5 (PEMSEA 5) đã họp báo công bố “Thỏa thuận Đà Nẵng” được Bộ trưởng và các quan chức chính phủ cấp cao 11 nước trong khu vực đồng thuận ký kết tại Diễn đàn Bộ trưởng vào sáng cùng ngày

Theo Thứ trưởng Bộ TNMT Việt Nam Chu Phạm Ngọc Viễn, mục đích của Diễn đàn Bộ trưởng tại PEMSEA 5 là nhìn lại những tiến bộ trong phát triển bền vững các vùng biển và vùng bờ biển như đã cam kết khi thông qua Chiến lược Phát triển Bền vững các Biển Đông Á (SDS-SEA) vào năm 2003. Diễn đàn cũng thảo luận, thống nhất lộ trình và các mục tiêu mà các quốc gia trong khu vực sẽ đạt được trong 5 năm tới. Các cam kết đó được trình bày trong bản “Thỏa thuận Đà Nẵng” mà bộ trưởng và các quan chức chính phủ cấp cao của 11 nước trong khu vực đã đồng thuận ký kết.

Đại hội Biển Đông Á lần 5 đã thông qua bản "Thỏa thuận Đà Nẵng" đầy tham vọng (Ảnh: HC)

Bản “Thỏa thuận Đà Nẵng” đã thông qua Chiến lược biển và vùng bờ biển khu vực đã được cập nhật (trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của ứng phó với biến đổi khí hậu, bao gồm cả việc giảm thiểu các khí nhà kính, đồng thời thích ứng và giảm thiểu các tác động xã hội, kinh tế và sinh thái do thời tiết khắc nghiệt, tai biến thiên nhiên và do con người gây ra). “Thỏa thuận Đà Nẵng” đặt ra 4 mục tiêu cho mỗi quốc gia để đạt được các tiến bộ trong năm năm tiếp theo, cụ thể là:

Mục tiêu 1: Đến năm 2017, PEMSEA sẽ trở thành một tổ chức tự duy trì và sẽ quản lý, điều phối các nguồn lực, các kết quả, dịch vụ và cơ chế tài chính để thúc đẩy thực hiện Chiến lược phát triển bền vững các biển Đông Á (SDS-SEA) ở cấp khu vực, quốc gia và địa phương.

Mục tiêu 2: Đến năm 2018 có được một hệ thống báo cáo khu vực về đại dương và vùng bờ phục vụ theo dõi tiến độ, các tác động, lợi ích và sẽ tiếp tục cải tiến quy hoạch và quản lý việc thực hiện SDS-SEA.

Mục tiêu 3: Đến năm 2021, dựa trên các thông tin khoa học tốt nhất, sẽ xây dựng và triển khai thực hiện được các chính sách biển và vùng bờ biển quốc gia, hỗ trợ xây dựng luật pháp, soạn thảo thể chế tại 100% các nước đối tác PEMSEA, phù hợp với các cam kết phát triển bền vững môi trường quốc tế.

Mục tiêu 4: Đến năm 2021, các chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ biển nhằm phát triển bền vững các vùng biển và vùng bờ biển sẽ được mở rộng để thực hiện tại ít nhất 25% đường bờ biển của khu vực và các lưu vực sông liền kề, hỗ trợ thực hiện các ưu tiên và thỏa thuận quốc gia để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững Liên hợp quốc, Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Các mục tiêu đa dạng sinh học Aichi, Khung Sendai về giảm thiểu rủi ro thảm họa (UNISDR) sau năm 2015 và các mục tiêu phát triển bền vững và môi trường thích hợp khác mà các nước thành viên PEMSEA đã thông qua.

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Viễn nêu rõ: “Giờ đây, chúng tôi đã đạt tới một cột mốc quan trọng cho sự phát triển bền vững tại khu vực các biển Đông Á cũng như đóng góp của khu vực vào việc xây dựng một số mục tiêu trong các mục tiêu phát triển bền vững Liên hợp quốc. Thông qua bản “Thỏa thuận Đà Nẵng”, các quốc gia trong khu vực đã cam kết tăng cường quản trị đại dương và quản lý ở cấp khu vực và quốc gia theo các ưu tiên và mục tiêu và năng lực của mỗi quốc gia.

“Thỏa thuận Đà Nẵng” đã trực tiếp thể hiện mục tiêu phát triển bền vững số 14 của Liên hợp quốc, tập trung vào việc bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và tài nguyên biển. Khu vực này phụ thuộc nhiều vào các nguồn tài nguyên đại dương và vùng bờ biển, như nhu cầu dùng hải sản làm nguồn dinh dưỡng chính, việc tiếp cận với thị trường toàn cầu thông qua vận tải biển, cũng như cơ hội đầu tư và việc làm trong ngành du lịch. Tầm quan trọng của bảo vệ và bảo tồn một cách bền vững các nguồn tài nguyên biển và đại dương là tối quan trọng để đảm bảo sự tăng trưởng kinh tế của các nước Đông Á!”.

Cũng theo Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Viễn, các mục tiêu được nêu trong “Thỏa thuận Đà Nẵng” là đầy tham vọng và sẽ phải vượt qua rất nhiều thách thức để có thể đạt được. Trong đó, mục tiêu 1 là rất cần thiết để đảm bảo tăng cường phối hợp và hợp tác giữa các quốc gia và các bên liên quan để phát triển bền vững khu vực. Để tiếp tục có được những hỗ trợ từ PEMSEA, Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực ủng hộ PEMSEA đóng vai trò trung tâm hợp tác để đạt được mục tiêu 1.

Về việc “Thỏa thuận Đà Nẵng” đồng ý đến năm 2021 sẽ thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ biển tại 25% đường bờ biển của các quốc gia, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Viễn nêu rõ, các khu vực ven biển vốn dễ bị tổn thương nhất do các thảm họa thiên nhiên và con người gây ra. Thông qua việc thực hiện các chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ biển, “Thỏa thuận Đà Nẵng” tin rằng sẽ giảm được rất nhiều rủi ro và sẽ tăng cường được sức chống chịu đối với các thảm họa. Đó là lý do của cam kết mở rộng chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ biển tại mỗi quốc gia trong khu vực.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet