Đại hội cổ đông ABBANK sẽ bầu thêm 2 thành viên HĐQT

PV

Đại hội đồng cổ đông thường niên của ABBANK dự kiến bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT độc lập và 01 thành viên HĐQT đến từ đối tác nước ngoài của ABBANK là Maybank.

Ngày 28/04/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên của ABBANK sẽ được tổ chức tại TPHCM. Dự kiến, đại hội sẽ bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT độc lập và 01 thành viên HĐQT đến từ đối tác nước ngoài của ABBANK là Maybank.

Tháng 04/2016, ABBANK công bố báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán đồng thời thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông vào ngày 28/04/2016 tại TPHCM.

Tính đến cuối năm 2015, tổng tài sản của ABBANK đạt trên 64.374 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 118 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu của ABBANK chỉ còn 1,72% trên tổng dư nợ, đồng thời các tỷ lệ an toàn đều được đảm bảo, chỉ số CAR (an toàn vốn tối thiểu) đạt 17,5%.

Trong năm 2015, ABBANK được Moody’s – một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới xếp hạng trong nhóm ngân hàng có mức tín nhiệm cao nhất hệ thống ngân hàng Việt Nam, tính trên 03 chỉ số quan trọng: Sức mạnh tài chính cơ sở (B3); Tín nhiệm tiền gửi nội tệ và ngoại tệ (B2); Tín nhiệm tổ chức phát hành nội tệ và ngoại tệ (B2). Đồng thời, triển vọng cho ABBANK được Moody’s đánh giá là ổn định.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet