Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan NHTW lần thứ XXIII thành công tốt đẹp.

SN (Cổng TT Ngân hàng nhà nước Việt Nam)

Ngày 22/8/2015, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Đảng bộ Cơ quan Ngân hàng TW đã tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Tham dự và chỉ đạo Đại hội có Đ/c Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thống đốc NHNN Việt Nam; Đ/c Lê Mạnh Hùng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương cùng 200 đại biểu đại diện cho 34 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Cơ quan NHTW.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan NHTW lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng ủy Cơ quan NHTW đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, Ban Lãnh đạo NHNN lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, các đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành. Trên cơ sở phân tích, đánh giá và dự báo tình hình, hằng năm, Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, linh hoạt, nhất quán mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Ngân hàng Nhà nước tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, giám sát, góp phần phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng, bảo đảm an toàn hệ thống.

Đ/c Nguyễn Văn Bình - Thống đốc NHNN Việt Nam phát biểu tại đại hội  Nguồn: cpv.org.vn

Điểm nổi bật trong công tác điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) ở nhiệm kỳ qua là thị trường vàng đã được tổ chức, sắp xếp lại một cách căn bản theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo quyết liệt các tổ chức tín dụng chấm dứt huy động và cho vay bằng vàng; ngăn chặn tình trạng đầu cơ, làm giá trong kinh doanh vàng miếng, tổ chức đấu thầu vàng để bình ổn thị trường, tạo nguồn thu hỗ trợ ngân sách Nhà nước (năm 2013); thiết lập mới mạng lưới mua bán vàng miếng đáp ứng nhu cầu của người dân.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, căn cứ phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước giai đoạn 2016-2020, định hướng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 và Kế hoạch hoạt động ngân hàng giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ Cơ quan NHTW xác định phương hướng trọng tâm là: Phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, Ban lãnh đạo NHNN lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt nhằm ổn định giá trị đồng tiền, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5-7%/năm. Đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh theo yêu cầu tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại hệ thống các TCTD; nâng cao hiệu quả và hiệu lực công tác thanh tra, giám sát ngân hàng, đảm bảo an toàn hệ thống. Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động ngân hàng, đảm bảo đồng bộ với hệ thống pháp luật chung, phù hợp với các cam kết và thông lệ quốc tế. Phát triển các hệ thống thanh toán trong nền kinh tế dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, cung ứng nhiều dịch vụ, tiện ích, dễ tiếp cận. Phát triển đội ngũ cán bộ, chuyên gia ngân hàng có trình độ, tâm huyết, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành Ngân hàng. Tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng theo lộ trình và bước đi phù hợp với khả năng của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan NHTW nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội  Nguồn: cpv.org.vn

Phát huy sức mạnh đoàn kết trong toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành. Tiếp tục tổ chức thực hiện đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường phối hợp công tác giữa cấp ủy với lãnh đạo chuyên môn; xây dựng đảng bộ, chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, Đ/c Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thống đốc NHNN Việt Nam đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích mà Đảng bộ Cơ quan NHTW và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Về phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đ/c Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh một số điểm để Đảng bộ lưu ý tập trung chỉ đạo trong thời gian tới đó là Đảng bộ cần cụ thể hóa các phương hướng, nhiệm vụ thành chương trình toàn khóa, chia ra từng năm và tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đại hội thông qua; Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, Ban lãnh đạo NHNN lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành; (iii) Phát huy sức mạnh đoàn kết trong toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; Tiếp tục tổ chức thực hiện đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng và tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường phối hợp công tác giữa cấp ủy với lãnh đạo chuyên môn; xây dựng đảng bộ, chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh.

Với tinh thần” Đoàn kết, nhất trí - Đổi mới, sáng tạo - Kỷ cương, trách nhiệm”, quyết tâm xây dựng Đảng bộ vững mạnh, Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 28 đồng chí. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu gồm 06 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Nguyễn Kim Anh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống NHNN được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan NHTW.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet