Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu sẽ diễn ra từ ngày 27-30/10

PV (Báo Bạc Liêu)

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30/10/2015. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp bào về Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 23/10, Tiểu ban tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV tổ chức họp báo báo chí về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Theo thông tin từ cuộc họp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30/10/2015. Tổng số đại biểu chính thức được triệu tập là 347 đại biểu, đại diện cho 22.629 đảng viên của 343 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn tỉnh.

Quang cảnh buổi họp báo     Nguồn:baobaclieu.vn

Chủ đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 được xác định là: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; huy động các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững; đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực” và phương châm của Đại hội là “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Phát triển”.

Đại hội sẽ tiến hành phiên trù bị 1 buổi, vào lúc 13 giờ 30, ngày 27/10/2015 và chính thức khai mạc vào 8 giờ, ngày  28/10/2015 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Các nội dung chính được tiến hành tại Đại hội gồm: Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2015 – 2020; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Bầu 48 đại biểu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015 – 2020; Bầu 15 đại biểu chính thức vào Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội lần thứ XII của Đảng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet