Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XV chính thức khai mạc

Hồng Mong (Cổng TTĐT Đắk Lắk) )

Sáng 13/10, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên dự và chỉ đạo đại hội.

Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và tạo môi trường đầu tư thông thoáng để huy động tối đa, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế bền vững, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh; xây dựng Đắk Lắk vững mạnh toàn diện, tạo nền tảng để sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá – xã hội của vùng Tây Nguyên.

Toàn cảnh đại hội

Đại hội lần này đã tổng kết thực hiện nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015, kiểm điểm đánh giá đúng tình hình và những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra phương hướng các mục tiêu, giải pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đề ra 20 chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 8,5 - 9%; phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người trên 60 triệu đồng, thu ngân sách khoảng 5.000 tỷ đồng, 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,5 đến 3%.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đạt được trong nhiệm kỳ qua.


Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phát biểu tại Đại hội

Đại tướng Trần Đại Quang yêu cầu tỉnh Đắk Lắk cần đổi mới mô hình tăng trưởng, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội; có chính sách thông thoáng, hấp dẫn để mời gọi các nhà đầu tư vào tỉnh; xây dựng Đắk Lắk phát triển toàn diện, tạo nền tảng để sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội của vùng Tây Nguyên.

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế về vùng đất đỏ bazan của tỉnh Đắk Lắk, phù hợp để phát triển nông nghiệp, Đại tướng Trần Đại Quang đề nghị: “Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo đầu tư cho nông nghiệp, nông dân nông thôn gắn với đẩy nhanh xây dơựng nông thôn mới; chú trọng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, thâm canh, chuyên canh, tăng năng suất, hiệu quả ngành nông nghiệp, gắn với công nghiệp chế biến; hình thành vùng chuyên canh sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, xây dựng vùng thương hiệu đặc sản nông nghiệp; chú trọng tái cơ cấu nông nghiệp, từng bước đưa nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững. Tiếp tục phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại và thân thiện môi trường; tập trung công nghiệp hỗ trợ phát triển nông nghiệp, tăng cường liên kết với các tỉnh trong vùng, phát triển du lịch, thương mại để trở thành thế mạnh của tỉnh và vùng Tây Nguyên”.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet