Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI sẽ diễn ra từ 27- 30/9/2015

BT

Chiều ngày 15/9, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã tổ Họp báo về Đại hội đại biểu (ĐHĐB) Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Buổi Họp báo đã thông báo nhiều kết quả quan trọng, gồm: Công tác chuẩn bị Đại hội; nội dung, chương trình Đại hội đại biểu (ĐHĐB) Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; công tác tuyên truyền, tư tưởng, dư luận nhân dân trước ĐHĐB Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đồng thời, thông báo kết quả Đại hội cấp cơ sở, cấp huyện, thành phố và công tác chuẩn bị nhân sự ĐHĐB Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Các đại biểu tham dự Họp báo về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI

Để chuẩn bị cho ĐHĐB Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ quy trình, quy định theo Chỉ thị số 36-CT/TW và hướng dẫn của T.Ư. Trong đó, Báo cáo chính trị đã dự thảo và thực hiện quy trình qua 6 lần lấy ý kiến đóng góp; Báo cáo Kiểm điểm và Dự thảo Nghị quyết tổ chức 4 lần lấy ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Về phương hướng và phương án nhân sự thực hiện 2 lần trình lấy ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh biểu quyết bằng phiếu kín, sau đó hoàn thiện, trình, báo cáo Bộ Chính trị. Cùng với đó, các cơ quan khối tuyên truyền như: Báo Hà Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đã xây dựng kế hoạch, nâng cao chất lượng, mở mới chuyên trang, chuyên mục, thời lượng phát sóng tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp; ngành Văn hóa phối hợp với đơn vị hữu quan tuyên truyền về Đại hội bằng các hình ảnh trực quan như: Treo và lắp đặt trên 2.680 băng zôn, khẩu hiệu, pano, áp phích,… Đến nay, các điều kiện đảm bảo cho ĐHĐB Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã hoàn tất. Theo đó, Đại hội diễn ra trong thời gian 4 ngày, từ chiều ngày 27 đến sáng 30/9/2015, tại Hội trường Tỉnh ủy. Đại hội Phiên trù bị diễn ra ½ ngày, bắt đầu từ 13 giờ 30 phút ngày 27/9, Đại hội phiên chính thức diễn ra 2,5 ngày từ 28-30/9/2015. Trong đó, phiên khai mạc và bế mạc Đại hội chính thức được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet