Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII chính thức khai mạc

BT

Ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc. Đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo đại hội.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015–2020 với chủ đề: “Phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững, nhất là nông nghiệp, nông thôn; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phấn đấu đến năm 2020 Hậu Giang trở thành tỉnh thành khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long.”

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2010-2015 nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tựu quan trọng, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 13,5%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa; tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng. Quá trình đô thị hóa khá nhanh, tỷ lệ đô thị hóa tăng dần từ 21,3% năm 2010 lên 24,7% năm 2015, bình quân mỗi năm tăng 0,68%, đạt mức trung bình của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đời sống của nhân dân đã có bước cải thiện khá rõ nét, giá trị gia tăng bình quân đầu người năm 2015 đạt 36,5 triệu đồng/người( tương đương 1699 USD) gấp 2,3 lần năm 2010 và bằng 81% mức bình quân của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Các đại biểu dự đại hội

Công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn có nhiều chuyển biến, tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp tăng, nông nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển khá toàn diện, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch dần theo hướng tích cực; giá trị sản xuất khu vực I tăng bình quân 6,64%/năm, giá trị tăng thêm tăng bình quân 3,86%/năm (KH 3,5- 4%); chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, tổng vốn đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới đạt 14.233 tỷ đồng, xây dựng 12 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, chiếm 22,2% tổng số xã trong tỉnh. Đặc biệt, thị xã Ngã Bảy được công nhận “đạt chuẩn nông thôn mới”.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội ngày càng tiến bộ, có bước phát triển. Công tác giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,9% năm 2015. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao tiếp tục phát triển. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt Quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Hoạt động của chính quyền các cấp có nhiều đổi mới, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được phát huy. Công tác thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo.

Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đồng thời nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phấn đấu đưa Hậu Giang  trở thành tỉnh khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2020.

Đại hội xác định 18 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2015 - 2020 là: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 7%. GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 55 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ giảm nghèo bình quân hàng năm 2%. Lao động qua đào tạo đạt 50%, giải quyết việc làm cho 75.000 lao động/năm. Hàng năm, tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh đạt 45 -50%, kết nạp từ 5.000 đến 6.000 đảng viên. Giữ vũng ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững và đảm bảo khối đại đoàn kết dân tộc; kiềm chế, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đ/c Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung phát biểu chỉ đạo đại hội
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao và biểu dương những thành tựu quan trọng và khá toàn diện mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hậu Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém, như trong Báo cáo chính trị vừa được trình bày. Đó là:  Hậu giang điểm xuất phát thấp, đi lên từ kinh tế nông nghiệp là chủ yếu; quy mô sản xuất nhỏ, hiệu quả thấp, sản xuất công nghiệp chưa như mong muốn, chưa có nhiều sản phẩm chất lượng cao; năng suất lao động, năng lực cạnh tranh còn thấp; chưa tạo được mối liên kết vững chắc giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Việc ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất chưa rộng rãi; huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển chưa nhiều. Thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với khu vực và cả nước; nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu; tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp... cần đi sâu kiểm điểm, đánh giá tình hình này để có giải pháp khắc phục.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Hậu Giang còn nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, xã hội, nhất là thế mạnh về đất đai, tài nguyên khoáng sản cần được khơi dậy và phát huy hiệu quả. Tôi tán thành chủ đề của Đại hội là “Phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; huy động mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững, nhất là nông nghiệp, nông thôn; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phấn đấu đến năm 2020 Hậu Giang trở thành tỉnh khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Với tinh thần dân chủ, công khai Đại hội tiến hành bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 52 ủy viên với số phiếu tín nhiệm cao.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang sẽ bế mạc vào ngày 16/10.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet