Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La sẽ diễn ra từ ngày 22 - 24/9

Thanh Hoa ( Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Sơn La)

Ngày 12/9, Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức Họp báo về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ diễn ra từ ngày 22- 24/9 tại Trung tâm hội nghị tỉnh với sự tham gia của 349 đại biểu.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ diễn ra từ ngày 22 - 24/9 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Sơn La với sự tham gia của 349 đại biểu, trong đó có 49 đại biểu là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIII, 300 đại biểu được bầu từ Đại hội của 18 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh - Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy Sơn La tại buổi họp báo.

Với chủ đề: Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; sớm đưa Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV là Đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kế thừa thành tựu của 30 năm đổi mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sơn La phát huy truyền thống đoàn kết và cách mạng, năng động và sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; cùng với cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 
Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2015-2020; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV; bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tham gia ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet